Home/Actueel / Nieuws/   Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bouke Arends

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bouke Arends

Publicatiedatum: woensdag, 2 januari 2019

2 januari 2019

Goedenavond,

Ik wens u allen een gezond en gelukkig 2019.

Welkom in het Westlandse stadhuis op deze eerste werkdag van het nieuwe jaar.
U had vanavond kunnen kiezen voor een avondje rustig op de bank na alle drukte van kerst en Oud en Nieuw maar u hebt er voor gekozen dat niet te doen. Mooi dat u in deze getale hier vanavond aanwezig bent, dat waardeer ik zeer.

U ziet, als u een trouwe bezoeker bent, dat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westland dit jaar net als vorig jaar een nieuwe gebeurtenis kent. Alweer een nieuwe burgemeester. Voor de trouwe bezoeker van de nieuwjaarsreceptie betekent dat de 3e burgemeester in 2 jaar.
Het zal in dat opzicht wellicht volgend jaar wat saaier worden. Ik ben in ieder geval van plan ten minste de komende 6 jaar de nieuwjaarsbegroeting voor mijn rekening te nemen. U zult echter pas volgend jaar de kans hebben te beoordelen of het daardoor echt saaier is geworden.

Ik ben, zowel op 30 oktober als op 18 december, zeer hartelijk ontvangen door de mensen in Westland. Opvallend was dat ik op 30 oktober een kist vol druiven uit Westland in ontvangst mocht nemen. Mogelijk dat deze voor de schenker met mijn voordracht wat zuur waren, ik wist namelijk het antwoord op de vraag of ik wist wat de relatie was tussen Westland en druiven. U mag verwachten dat er enig huiswerk wordt gedaan wanneer je hier naar toe komt.
Desalniettemin moet ik zeggen dat ik ontzettend onder de indruk was – nog steeds ben – van de druiven die mij werden aangeboden. Heerlijke grote druiven, met een fantastische smaak. Met het gezin hebben we er dan ook smakelijk van gegeten: wat een kwaliteit, wat een smaak. Dat moet wel een metafoor zijn voor de gemeente Westland, u bent dat vast met mij eens.

Dus dank daarvoor. Dank voor alle warme woorden van de Westlanders, binnen en buiten de politiek. Op social media ontving ik hele mooie berichten, die gaven al net zo’n energieboost als die heerlijke druiven. Dank daarvoor!

Laat ik dan iets zeggen over mijn wederdienst. Dat zullen geen druiven zijn, omdat ik geen goede hobbytuinier ben. Wat ik u kan bieden, is aandacht. Ik heb immers één mond gekregen om mee te spreken, maar twee oren om mee te luisteren. Ik zal naar u luisteren bij de sportvereniging, ik zal naar u luisteren in de dorpscentra, en naar u luisteren in het theater, in meerdere opzichten. Spreek mij aan, en ik maak tijd voor u. Het meest waardevolle dat ik u kan bieden, is mijn tijd en mijn energie. En dan is het zoals een oud-burgemeester die ik hoog acht altijd zei: “Een kopje koffie doet meer dan een brief”. Dat kan ik alleen maar volmondig beamen.

U als Westlanders, deze gemeente, u verdient dat ook. Het is niet voor niets dat dit ambt juist hier in Westland mij zo interesseerde. We Westland: de letters voor het gemeentehuis zeggen het goed. Wij zijn Westland. Wij maken Westland. Wij in Westland, wij staan voor elkaar. Het is dan ook niet voor niets dat Westland bij het CBS in de top drie staat van grote gemeenten als het gaat om de waardering van de sociale cohesie.

Westlanders hebben veel contact met hun buurtbewoners en gaan prettig met elkaar om. Dat sprak mij ontzettend aan, die binding in de regio. Mensen kennen elkaar, er zijn veel vrijwilligers, bereid om een handje toe te steken als iemand wat minder zelfredzaam is. Hulp als je wat ouder wordt, gezelligheid in de buurt, veiligheid in de wijk. Een prachtig vertrekpunt – deze binding biedt sociale rijkdom, en dat is veel waard.

Je ziet het bijvoorbeeld bij Team Westland: wat een passie is daar zichtbaar, wat een inzet. Een prachtig initiatief dat samen met de Westlandse Ride meer dan een miljoen euro opleverde. Al die Westlanders op de Tourmalet, stoempend op de pedalen of met de blaren in de schoen, volledig weggecijferd voor dat ene doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor bestrijding van kanker. Ik heb daar diep respect voor.

Respect heb ik ook voor mantelzorgers. Gewone mensen zoals u en ik, waarbij een geliefde naaste onverhoopt minder zelfredzaam is geworden. Net wat minder mobiel, en wat meer zorg nodig heeft. Maar, zo’n vermindering in zelfredzaamheid betekent niet dat je weggestopt moet worden in een externe zorgomgeving, natuurlijk niet. Je wilt fijn thuis kunnen blijven, met bekenden om je heen. Dat kan ook wel, het is mogelijk, maar het vergt een hoop inspanning van je naaste. Want die is plots mantelzorger geworden. Het is daarom mooi dat de Mantelzorgwaardering van de gemeente een permanente voorziening is geworden.

Die mantelzorgwaardering is een waardering goed voor honderd euro, maar daar gaat het niet alleen om. Het levert nog zoveel meer op. Want door deze regeling krijgt de gemeente meer inzicht in het aantal mantelzorgende inwoners, en wie dat zijn. Op deze manier zijn veertienhonderd mensen die voorheen niet bekend waren bij de gemeente, nu in beeld, en hebben we ze kunnen informeren over wat voor mogelijkheden er nog meer zijn in ondersteuning. En dat had gelijk effect, nog afgelopen jaar, dat zagen we in de deelname aan de Week van de Mantelzorger in november: want die deelname is ruim verdubbeld tot zevenhonderd deelnemers en dat is goed nieuws.

Ook qua veiligheid gaat het in Westland goed. Het totaal aantal misdrijven is fors dalende, afgelopen jaar tien procent minder misdrijven ten opzichte van 2017 in dezelfde periode. Het aantal woninginbraken daalde zelfs met 31 procent. Dat is een mooie statistiek, ook voor al die Westlanders die betrokken zijn bij de buurtpreventie. En ik spreek hen hierbij persoonlijk aan: jullie zijn het extra paar ogen in de wijk voor de politie. Zeker, daar gaat wel menig vrij avonduurtje in zitten, maar het is niet voor niets, zo blijkt uit deze cijfers. Dus top, dank daarvoor.

Met al die inzet is het dan ook geen wonder dat de gemeente Westland het ook goed doet in CBS-statistieken wat betreft de beleving van veiligheid. Sterker nog, onder grote gemeenten behaalt ons Westland in het laatste boekjaar de beste score. Slechts 28,2 procent van de respondenten voelt zich wel eens onveilig. Dat is een betere score dan bijvoorbeeld Emmen. Ik ben dus blij dat ik verhuisd ben naar Westland…
Maar goed, zonder gekheid, er is nog ruimte voor verbetering, er zijn nog altijd mensen die zich niet veilig voelen, dus daar moeten we aan blijven werken.

Als het gaat om veiligheid is het ook goed kort terug te blikken op het verloop van de jaarwisseling. Deze is in Westland relatief rustig verlopen. Op een beperkt aantal plekken hebben zich helaas gebeurtenissen voorgedaan die niet passend zijn in onze gemeenschap. Dat heeft geleid tot aanhoudingen en ik verwacht en hoop dat op passende wijze maatregelen opgelegd worden. Laten we helder zijn: een veilige gemeente maken we met elkaar. Daar waar de overheid het mogelijke doet om veiligheid zo veel mogelijk te garanderen mogen we van inwoners verwachten dat zij deze inzet niet teniet doen. Van ouders mogen we daarbij zeker verwachten dat zij hun kinderen de normen en waarden meegeven die daarbij horen. Ik veronderstel dat ik in deze opvatting niet alleen sta.

In het lokaal bestuur zijn de lijnen kort, en is iedereen gefocust op hetzelfde doel: Westland beter en mooier maken. Wat dat betreft is me wel iets opgevallen. En dat is dat in Westland de raad en het college middenin de samenleving staan. Hier sluiten we ons niet op in de fractie- en collegekamers, we zoeken onze inwoners op. Fracties die op pad gaan in de dorpen, burgerkantoren, collegespreekuren: stuk voor stuk goede initiatieven, een prima ontwikkeling. Ik onderschrijf die richting en de uitgestoken hand volledig.

De bevolking van de gemeente Westland blijft in ontwikkeling. Het afgelopen jaar is het aantal inwoners van de gemeente Westland met 1.248 toegenomen tot 108.740.
De ontwikkeling door de jaren heen, sinds het ontstaan van de gemeente Westland, laat een duidelijke groei van de gemeente zien. Westland ooit in 2004 ontstaan uit de samenvoeging van 5 gemeenten, is gegroeid tot een 100.000+ gemeente. Een ontluikende schoonheid vol kracht en potentie. Een gemeente die zich bewust wordt van haar positie en de daarbij behorende rol mag gaan opeisen.

Voor de lokale politiek was het afgelopen jaar er een van verkiezingen. Er is afscheid genomen van een raad en het college. Er is een nieuwe raad gekozen, een nieuwe coalitie gevormd en er zit een nieuwe ploeg bestuurders. Dat betekent, zeker in de Nederlandse context niet dat al het beleid in een keer compleet op de schop gaat. In een land van coalities is dat nauwelijks voorstelbaar. Wel zal er sprake zijn van andere smaken, nuanceringen en nieuwe inzichten. Dat kan ook niet anders. Daarbij komt dat de tijd ook niet stil staat; er wordt ook van bestuurders heel veel gevraagd.
Als voorzitter van de gemeenteraad en het college spreek ik de nadrukkelijke wens uit dat college en raad gezamenlijk, eendrachtig en met volle energie zich inzetten voor de ontwikkeling van Westland, het welzijn van de inwoners en de positionering van het bedrijfsleven als economische drager. Samen staan we voor deze taak.

Een taak waar we overigens niet alleen voor staan. Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Nederland is Westland “De kiemkamer van de Nederlandse economie, met uiterst efficiënte logistiek en onmisbaar voor de internationale exportpositie, met veel kennis bij ondernemers en gespecialiseerd en goed personeel.” Die lovende woorden gaf ze nog vorige maand mee, en ze heeft het, al zeg ik het zelf, goed gezien.

Maar als we een van haar voorgangers en huidige voorzitter van de coalitie HOT Cees Veerman moeten geloven, dan is het twee voor twaalf in de glastuinbouw. Eind dit jaar uitte hij zorgen over het tempo van modernisering in onze greenport. De doelstelling van de coalitie om vijftig hectare glas per jaar te herstructureren wordt bij lange na niet gehaald gaf hij aan. De telers hebben weinig animo voor deze doelen. Best reden om de noodklok te luiden dus. Maar, tegelijkertijd gaf Veerman aan dat een groot deel van die ondernemers 55 jaar of ouder is. En zei hij, die tuinders hebben geen opvolgers.

Dan moet ik toch zeggen: is het glas nu halfleeg, of halfvol? Natuurlijk, de statistieken zijn duidelijk, doelen worden niet gehaald. Maar er komen wel degelijk kansen aan. Ruimte voor overnames, schaalvergroting. Ik wil er maar mee zeggen: we kunnen de vraagstukken en dilemma’s ook positief benaderen, en dan is het glas halfvol. En die benadering spreekt mij persoonlijk het meest aan.

Wij als gemeentebestuur zullen goed moeten kijken naar waar die mogelijkheden zich voordoen, waar voor de doelen van HOT reële kansen liggen en daarop anticiperen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat ruimte in Westland schaars is, en we balans zullen moeten vinden tussen de economische belangen, en de ruimte voor bijvoorbeeld woningen, parkeren, groen en recreatie.

Maar goed, dat mag je ook vragen van bestuurders. Doordacht belangen wegen, keuzes maken, en daarvoor durven te staan. Besturen is topsport wordt wel eens gezegd. Nou ja, als dat waar is, dan is Westland in ieder geval een goede voedingsbodem, want er is weer prachtig gepresteerd het afgelopen jaar in de sport.

Op de laatste dag van het oude jaar mocht ik een KO uitreiken aan Mandy van den Berg, geboren Naaldwijkse en een van de oranjeleeuwinnen die ons land op voetbalgebied een gevoel van trots heeft laten behouden. Gelukkig hebben de mannen van Oranje in 2018 zich haar en haar teamgenoten tot voorbeeld gesteld. Het werd een keer tijd.
Andere sporters uit onze gemeente die in 2018 in de schijnwerpers stonden in 2018 zijn bijvoorbeeld  Kiki Bertens, die een topjaar beleefde met toernooiwinst in Cincinnati, deelname aan de WTA-finals en haar top 10-notering. Jutta Leerdam, ons grote talent, die doorbrak bij de profschaatsers. Lara van Ruijven met haar schitterende bronzen shorttrackmedaille op de Olympische Spelen. En natuurlijk niet te vergeten onze handbalsters van Quintus, die alweer lekker op dreef zijn in het Europese handbal. Zou het toeval zijn dat het allemaal vrouwen zijn? In ieder geval zijn ze stuk voor stuk geweldige ambassadeurs voor Westland in de topsport. Wat dat betreft verheug ik me nu al op het Westlandse Sportgala eind deze maand – al zal het nog moeilijk worden om uit al die toppers een winnaar te kiezen.

Met dat mooie vooruitzicht kom ik tot een afronding. Daarvoor refereer ik nogmaals aan die lekkere druiven waarmee ik ben verwelkomd. Westlandse druiven, tjokvol smaak, een beetje zoet, soms een tikkeltje zuur, maar vol energie. Een energiebommetje, symbool voor dit Westland. We gaan een mooi jaar tegemoet, ik heb er bar zin in. Straks is er tijd om met elkaar het glas te heffen, en dan geef ik u nu alvast mee: op een gezond en prachtig 2019!

Dank u wel.