Home/Actueel / Nieuws/   Gemeente Westland werkt samen aan klimaat

Gemeente Westland werkt samen aan klimaat

Publicatiedatum: donderdag, 7 februari 2019

Het veranderende klimaat veroorzaakt steeds warmere zomers en flinke regenbuien. Gemeenten hebben de opdracht om in kaart te brengen waar de problemen liggen en wat daar aan kan worden gedaan.
Daarom organiseerde de gemeente Westland onlangs samen met onder andere het Hoogheemraadschap van Delfland het eerste klimaatatelier. Bij deze bijeenkomst verzamelden de aanwezigen met behulp van verschillende kaarten de knelpunten en kansen op het gebied van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen.

Tijdens het klimaatatelier dachten, naast medewerkers van de gemeente en het waterschap, ook de Provincie Zuid-Holland, woningcorporaties, de GGD en de Veiligheidsregio Haaglanden mee. Met elkaar werken zij aan een plan met maatregelen (uitvoeringsprogramma) en een klimaatvisie. Het doel hiervan is dat de gemeente  in de toekomst  minder kwetsbaar is voor extreem weer.

Binnenkort is er een tweede bijeenkomst. De deelnemers gaan dan aan de slag met hun gezamenlijke plannen en doelen op dit gebied.