Home/Actueel / Nieuws/   Scheidt u uw afval? Vul de enquête in!

Scheidt u uw afval? Vul de enquête in!

Publicatiedatum: maandag, 8 april 2019

Gemeente Westland nodigt haar inwoners uit om een korte enquête over het scheiden van afval in te vullen. De antwoorden uit de enquête worden gebruikt om nieuw afvalbeleid op te stellen.

Vul de enquête in!

Waarom een nieuw afvalbeleid?

De Rijksoverheid streeft ernaar om de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verminderen naar maximaal 100 kilogram. Westland heeft nu gemiddeld nog 206 kilogram restafval per inwoner per jaar. Om de doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te bereiken is nieuw afvalbeleid nodig. Bovendien geldt dat het verminderen van restafval een positief effect heeft op het verlagen van de kosten van afvalinzameling.

Informatie van inwoners over de reden waarom zij wel of niet hun afval scheiden en welke maatregelen de gemeente kan nemen om inwoners te faciliteren hun afval beter te scheiden, levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen van nieuw afvalbeleid.

De enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau HowAboutYou. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en behandeld, zodat er geen relatie gelegd kan worden met individuele personen en/of adressen.