Home/Actueel / Nieuws/   Het vaarseizoen is begonnen: houd u aan de regels!

Het vaarseizoen is begonnen: houd u aan de regels!

Publicatiedatum: maandag, 13 mei 2019

Nu de lente is begonnen, neemt het aantal vaarrecreanten weer toe. Mensen die het water opgaan, moeten zich houden aan de algemene regels voor vaarrecreatie. Zo mag er geen hinder en overlast worden veroorzaakt voor omwonenden en andere waterrecreanten. Denk aan geluidsoverlast, afval overboord gooien, openbaar dronkenschap en wildplassen. Daarnaast dient men zich ook te houden aan de verkeersregels van het Binnenvaartpolitiereglement, zoals de voorrangs- en uitwijkregels en snelheden op het water.   

Het Hoogheemraadschap van Delfland en het waterrecreatieteam van de politie zullen toezicht houden op de naleving van de regels. Als de regels niet in acht worden genomen, treedt de politie handhavend op.