Home/Actueel / Nieuws/   Onderzoek op marktplein ‘s-Gravenzande

Onderzoek op marktplein ‘s-Gravenzande

Publicatiedatum: woensdag, 15 mei 2019

Sinds een jaar is het heringerichte Marktplein in ‘s Gravenzande in gebruik. Vooraf was besloten om te onderzoeken of het weggedeelte tussen Vaartplein en Langestraat, voldoet. Het gaat om het stuk weg dat het Vaartplein verbindt met de Langestraat. Alle direct belanghebbenden ontvangen hierover bericht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van enquêtes en observatiecamera’

Gebruik rijbaan

Het onderzoek richt zich op het gebruik van de rijbaan. Het gaat met name om de verkeersveiligheid, het gedrag van weggebruikers en van bezoekers op het plein. Na analyse en het anoniem maken van de verzamelde gegevens wordt een rapportage opgesteld voor de gemeenteraad.

Observatie

Van maandag 20 mei tot maandag 27 mei 2019 wordt het verkeersgedrag bestudeerd met behulp van twee camera’s op het plein. De beelden worden gebruikt als hulpmiddel bij het analyseren van de verkeersveiligheid. Uiteraard nemen wij regelgeving in acht rondom privacy. Daarom werken deze camera’s met een zodanig lage beeldresolutie dat kentekens en gezichten niet herkenbaar zijn op de beelden. De beelden worden na de analyse direct vernietigd.
Onderzoek op marktplein ‘s-Gravenzande

Privacyverklaring

De Gemeente Westland heeft adviesbureau AGEL gevraagd tussen maandag 20 mei en maandag 27 mei 2019 twee camera’s ter hoogte van het marktplein te plaatsen. In deze periode wordt de verkeerssituatie opgenomen. Op dinsdag 28 mei worden de camera’s weer verwijderd. De gemeente Westland wil met de gegevens achterhalen hoe het verkeer zich gedraagt op het Marktplein. De camera’s registreren geen kentekens of snelheid. Alleen het verkeersbeeld en tijdstip worden vastgeled. Weggebruikers krijgen dus geen boete als bijvoorbeeld de maximum snelheid wordt overtreden. De camerabeelden worden uiterlijk 31 juli 2019 vernietigd.