Home/Actueel / Nieuws/   Veel zorg voor informatiebeveiliging binnen gemeente Westland

Veel zorg voor informatiebeveiliging binnen gemeente Westland

Publicatiedatum: vrijdag, 7 juni 2019

De Rekenkamercommissie Westland heeft donderdag 6 juni het rapport Informatiebeveiliging aangeboden aan de commissie raadscommissie Bestuur. Het college is blij met het onderzoek naar onder meer de ict-beveiliging van de gemeente. Het onderzoek laat zien dat er veel zorg en aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging maar vraagt tegelijkertijd om verbetering van een aantal zaken.

De Rekenkamercommissie trekt in het rapport verscheidene conclusies en doet verschillende aanbevelingen. “Het is goed te constateren dat de RKC erkent dat veel aandacht wordt besteed aan het thema informatiebeveiliging, maar het rapport noopt ook tot actie”, zegt verantwoordelijk wethouder Pieter Varekamp. “Een belangrijk deel van de aanbevelingen is intussen al geïmplementeerd en/of in voorbereiding. Privacy en beveiliging van de gegevens van onze inwoners, organisaties en bedrijven zijn voor ons belangrijke onderwerpen. We zijn doorlopend bezig om verbeteringen tot stand te brengen. Technologische ontwikkelingen staan niet stil. Als gemeente kunnen wij het ons dus ook niet veroorloven om achterop te raken. De in het rapport opgenomen aanbevelingen nemen wij dan ook ter harte."

Dat het rapport van de Rekenkamercommissie aanvullende kwetsbaarheden aan het licht zou brengen, was vooraf voorzien. De ervaring leert dat ieder onderzoek naar informatiebeveiliging, bij welke organisatie dan ook, aandachtspunten oplevert. Dat zijn aandachtspunten die de gemeente scherpen in de te nemen maatregelen. Met de doorontwikkeling van de ICT-organisatie en uitbreiding van de informatiebeveiligingsorganisatie worden de komende tijd belangrijke stappen voorwaarts gezet.