Home/Actueel / Nieuws/   Kinderpostzegelactie in gemeentehuis

Kinderpostzegelactie in gemeentehuis

Publicatiedatum: donderdag, 26 september 2019

Op donderdag 26 september was het gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad voor de verandering gevuld met kinderstemmen. Leerlingen van De Diamant uit Naaldwijk (Speciaal Basis Onderwijs-school) verkochten kinderpostzegels en andere artikelen van de Kinderpostzegelactie.

Voor deze kinderen ligt het minder voor de hand dat zij langs de deuren kinderpostzegels verkopen. De veilige omgeving van het gemeentehuis was een prima alternatief om toch mee te kunnen doen! Ook werden ze rondgeleid door het gemeentehuis.

Dit jaar gaat een deel van het opgehaalde geld naar de daklozenopvang. Jaarlijks komen in Nederland ruim 8.500 kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang terecht. Deze kinderen hebben dan vaak al het nodige meegemaakt. Het betekent ook: geen eigen plek om je even terug te trekken, nooit een vriendje mee naar huis kunnen nemen, je huisdier achter moeten laten. Kinderpostzegels probeert het deze kinderen iets aangenamer te maken.

De kinderpostzegelactie loopt nog tot en met woensdag 2 oktober.