Home/Actueel / Nieuws/   Basisschool De Achtsprong ontvangt tweede vignet Gezonde School

Basisschool De Achtsprong ontvangt tweede vignet Gezonde School

Publicatiedatum: vrijdag, 1 november 2019

WSKO basisschool De Achtsprong in De Lier heeft een tweede certificaat Gezonde School verdiend voor het thema Welbevinden. Wethouder Ben van der Stee overhandigde vrijdag 1 november het deelcertificaat in bijzijn van de trotse leerlingen, leerkrachten en ouders. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Een school kan aan de slag gaan met acht thema’s.

Bewegen en Sport

In 2017 kreeg De Achtsprong een certificaat voor het thema Bewegen en Sport. De school heeft veel aandacht voor een gezonde leefstijl en sport en bewegen in het onderwijs. Onder andere door het verzorgen van buitenlessen op het sportieve schoolplein en bewegend leren tijdens de lessen.

Welbevinden

De afgelopen maanden is hard gewerkt om ook een certificaat te behalen voor Welbevinden. Hiervoor zet De Achtsprong veel activiteiten in, zoals het programma De Kanjertraining. Kinderen, ouders en teamleden vormen samen een fijne school, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Zo zorgt de Achtsprong voor een gezond, gezellig en veilig leer- en leefklimaat op school. De Achtsprong werkt volgens de vier pijlers van de Gezonde School. Dit zijn Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. De gemeente Westland moedigt alle scholen aan om mee te doen met deze aanpak. GGD Haaglanden biedt daarbij ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en opgroeien tot gelukkige en gezonde volwassenen.