Home/Actueel / Nieuws/   College Westland zet in op behoud woningvoorraad voor inwoners

College Westland zet in op behoud woningvoorraad voor inwoners

Publicatiedatum: maandag, 16 december 2019

Het College van Westland vindt het belangrijk dat de (sociale) woningvoorraad voor haar inwoners op peil blijft. Voor een functiewijziging (omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte) moet de eigenaar daarom eerst een vergunning aanvragen en een Bibob-toets (integriteitstoets) ondergaan.

Strengere regels

Het wordt voor bijna alle woonruimte verboden om deze zonder vergunning om te zetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte (kamergewijze verhuur). Dit betekent bijvoorbeeld dat omzetting van een bestaande woning naar huisvesting voor arbeidsmigranten door het college van B&W vooraf getoetst moet worden.

Woningschaarste

De Huisvestingwet 2014 biedt de mogelijkheid om door middel van een huisvestingsverordening te sturen op de woonruimteverdeling wanneer er sprake is van schaarste. In de Westlandse woningvoorraad is sprake van schaarste in alle categorieën en is vooral de druk op betaalbare woningen groot. Wethouder Van der Stee (Wonen): “Met deze vergunningplicht kunnen we beter sturen op het behouden van onze Westlandse woonvoorraad, de bescherming van de samenstelling - met name in het sociale segment - en de leefbaarheid in de wijken.”

Klik hier voor de beleidsregels