Home/Actueel / Nieuws/   Duurzame warmte voor glastuinbouw centraal bij gemeentelijke energiestrategie

Duurzame warmte voor glastuinbouw centraal bij gemeentelijke energiestrategie

Publicatiedatum: woensdag, 22 januari 2020

Het komende jaar richt ons energiebeleid zich op drie pijlers: duurzame warmte, duurzame elektra en draagvlak. Dat heeft het college van B&W besloten met het uitvoeringsplan Westlandse Energie Opgave (WEO). We werken daarmee aan de verduurzaming van energie binnen de kaders van de Rijksoverheid. De voornaamste focus ligt hierbij op het faciliteren van initiatieven uit de glastuinbouw.

Warmte

“De glastuinbouw is de groene motor van Westland. De sector zorgt niet alleen voor het oogsten van groente en bloemen, maar ook voor het oogsten van warmte uit de grond. Deze initiatieven willen we graag ondersteunen en samenbrengen in een groter warmtenet,” aldus wethouder Pieter Varekamp (Beleid Energietransitie).

We streven uiteindelijk naar een Westlanddekkend, betaalbaar, veilig en toegankelijk warmtesysteem voor in eerste instantie de tuinbouw, maar ook voor bewoners als alternatief voor aardgas. Wethouder Leen Snijders (Energieinfrastructuur) vult aan: “De glastuinbouw heeft de ontwikkeling voor warmtenetten in gang gezet, uiteindelijk hopen we deze te combineren in een groter warmtenet, zodat we zowel woningen als tuinbouw duurzamer kunnen maken.”

Elektra en draagvlak

Op het gebied van duurzame energie zetten we in op zonne-energie op daken van woningen en bedrijven. Deze krijgen de voorkeur boven windmolens. Voor de energietransitie is daarnaast draagvlak onder de inwoners essentieel. Hoewel we als gemeente de inwoners helpen waar we kunnen, moeten uiteindelijk inwoners zelf ervoor kiezen om hun huis of bedrijf duurzamer te maken.

Meer informatie over het verduurzamen van u woning vindt u bij Westland Woont Duurzaam.