Home/Actueel / Nieuws/   Wensen en capaciteitsvraagstukken Westlandse sport geïnventariseerd

Wensen en capaciteitsvraagstukken Westlandse sport geïnventariseerd

Publicatiedatum: donderdag, 6 februari 2020

Maandagavond is tijdens de commissievergadering toegelicht welke uitbreidingswensen, capaciteitsvraagstukken en opties voor nieuwbouw en verbouw er leven bij sportverenigingen, sporthallen en zwembaden in Westland de komende jaren. Bij elkaar opgeteld kosten deze ambities ongeveer tussen de 20 en 35 miljoen euro aan investeringslasten, waarvoor in de begroting op dit moment geen geld beschikbaar is.

Wethouder Pieter Varekamp (sport) organiseerde de presentatie om de raads- en commissieleden integraal te informeren over de stand van zaken en wensen die er leven bij de sportaccommodaties. Zo werd duidelijk de capaciteit voor binnen- en buitensport op hoofdlijnen op orde is, maar dat enkele verenigingen (Hockey Westland en LTC ’t Loo) behoefte hebben aan meer ruimte om buiten te sporten dan zij momenteel beschikbaar hebben. Ook VV Monster en MLTV hebben plannen voor hun accommodaties kenbaar gemaakt die +/- € 2,1 tot € 6 mln kosten.

Zwembaden

Voor wat betreft de Westlandse zwembaden werd uitgelegd dat er met vijf bestaande zwembaden meer capaciteit is (zo’n 1 miljoen bezoekers per jaar) dan waarnaar vraag blijkt te zijn (565.000 bezoekers in 2017). Tegelijkertijd ontstaat er bij zwembad De Hoge Bomen (+/- € 13,5 mln - 20 mln) en zwembad de Waterman (+/- € 2 - 2,5 mln voor de eerste fase) binnenkort een forse investeringsbehoefte vanwege hun technische staat.

Voorjaarsnota

Varekamp lichtte toe dat het college de komende tijd aan de slag gaat om te bezien voor welke wensen wel en voor welke wensen geen ruimte is in de begroting. Gegeven de lastige financiële positie van de gemeente is de afweging in het licht van andere urgente ambities allesbehalve eenvoudig. Deze afweging zal zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota die aan de raad zal worden voorgelegd. In deze voorjaarsnota stelt het college aan de raad voor hoe het beschikbare gemeentelijke budget verdeeld kan worden over onder meer zorg, onderwijs, wonen, economie, sport, cultuur, groen en veiligheid. De raad beslist hier uiteindelijk in november over bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2021-2024.