Home/Actueel / Nieuws/   Gemeente Westland helpt tuinbouwbedrijven door WOZ-maatregel

Gemeente Westland helpt tuinbouwbedrijven door WOZ-maatregel

Publicatiedatum: dinsdag, 17 maart 2020

Westlandse bedrijven mogen voortaan verschillende locaties van hun bedrijf samenvoegen tot één WOZ-locatie. Dit mag ook als de locaties niet naast elkaar liggen, maar wel allemaal in Westland liggen. Dat heeft het college van B&W besloten. Door dit besluit hoeven tuinbouwbedrijven met meerdere locaties in Westland minder energiebelasting (‘ODE’, ofwel opslag duurzame energie) te betalen aan de rijksoverheid. Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW Westland-Delfland vroegen het college deze maatregel te nemen. Dit omdat de glastuinbouw grote financiële nadelen ondervindt van de duurdere landelijke energiebelasting. Bedrijven die voor deze maatregel in aanmerking komen, kunnen zich melden bij de gemeente via 14 0174 of info@gemeentewestland.nl.

Coronaviruscrisis

Dit besluit is mede genomen tegen door de grote negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. De op internationale handel gerichte economie van de gemeente Westland is namelijk extra kwetsbaar voor wereldwijde crises. Samen met de andere Greenport-gemeenten vraagt de gemeente Westland het kabinet om extra ondersteunende maatregelen te treffen voor de glastuinbouwsector. Zo stuurde burgemeester Arends samen met andere burgemeesters van Greenport-gemeenten een brandbrief aan het Rijk. De WOZ-maatregel past in deze strategie. Over de uitvoering van de maatregel is de gemeente in overleg met de Waarderingskamer.

Lobby

Glastuinbouwwethouder Abee: “Met dit besluit hoopt ons college, op korte termijn, een kleine bijdrage te leveren aan het verzachten van de negatieve financiële gevolgen van de coronaviruscrisis voor onze bedrijven. Uiteraard realiseren we ons dat er veel méér nodig zal zijn om de effecten van de ontstane crisis te ondervangen. Wij zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met het Rijk, mede-overheden en brancheorganisaties.”