Home/Actueel / Nieuws/   Gewijzigde dienstverlening door corona

Gewijzigde dienstverlening door corona

Publicatiedatum: vrijdag, 20 maart 2020

De gemeente krijgt veel vragen over het opvolgen van de landelijke richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo vragen mensen zich af of geplande evenementen doorgang kunnen vinden, of gemeentelijke eigendommen verhuurd kunnen worden voor (kleinschalige) bijeenkomsten en waarom de weekmarkt ‘gewoon’ doorgaat. Daarom onderstaand een overzicht van de gemeentelijke dienstverlening op dit moment. Hiervoor geldt dat dit kan veranderen als landelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

De gemeente Westland volgt in de eerste plaats de landelijke richtlijnen van het RIVM op. Dat betekent dat alle geplande bijeenkomsten – van inloopavond, bewonersbijeenkomsten tot raadsvergaderingen - tot en met 6 april zijn geannuleerd. Of bijeenkomsten na die periode door kunnen gaan, is afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. Gemeentelijke gebouwen, waaronder dorpshuizen en buurtcentra, zijn tot deze tijd gesloten.

Raadsvergadering

Commissie- en gemeenteraadsvergaderingen zijn tot en met 6 april zijn afgelast. Voor de vergaderingen daarna wordt nagedacht over alternatieve vormen van vergaderen in plaats van fysiek bijeenkomen.

Weekmarkt

De weekmarkten kunnen volgens de huidige richtlijnen van het RIVM wel doorgaan. Houd bij een bezoek aan de weekmarkt 1,5 meter afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat geldt ook voor bezoeken aan bijvoorbeeld het strand, bos, speeltuinen, pleinen, supermarkten of de begraafplaatsen.

Milieustraat

De milieustraten in Naaldwijk en Monster zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. Ook hier geldt dat de gezondheid van medewerkers en bezoekers vooropstaat. Daarom een dringende oproep om de komende tijd slechts naar de milieustraat te komen als het echt noodzakelijk is. Als het druk is, moet u mogelijk wat langer wachten. Alleen op die manier kan iedereen voldoende afstand bewaren.

Ook de vuilnisophaaldiensten gaan gewoon door. Om te zorgen dat medewerkers dat zo veilig mogelijk kunnen doen, wordt iedereen gevraagd om afvalbakken netjes volgens de regels aan te bieden. Dus op de inzameldag vóór 7.00 uur in de ochtend, op de aanbiedplaats of op een voor de vuilnisauto bereikbare plaats, met de handgrepen richting de straat en met gesloten deksel.

Dienstverlening

Verder is de dienstverlening van de gemeente beperkt toegankelijk. Er is een minimale bezetting aan de balie aan de Verdilaan. Het is alleen mogelijk om afspraken te maken voor het verlengen van rijbewijs of reisdocumenten die verlopen vóór 13 april,  voor geboorteaangiftes en overlijdensaangiftes. Diverse andere aanvragen kunnen digitaal worden gedaan, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. Wie in de komende periode een afspraak met hoge urgentie nodig heeft, kan telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, bel daar voor 14 0174 en kies voor optie 2.

Meldingen, bijvoorbeeld via de app BuitenBeter, worden mogelijk later opgepakt dan gebruikelijk. De gemeente werkt met een minimale bezetting van onder meer de boa’s om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meldingen worden daarom geprioriteerd. Alleen de noodzakelijke meldingen worden direct opgepakt.

Ondernemers

Veel ondernemers in Westland zijn, net als elders in het land, hard getroffen door de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Zowel vanuit de rijksoverheid als vanuit de gemeente zijn maatregelen aangekondigd om hen te ondersteunen. Op de gemeentelijke website is de beschikbare informatie zo goed mogelijk overzichtelijk weergegeven.

Begrip

De gemeente Westland probeert, binnen de richtlijnen van het RIVM, zoveel als mogelijk alle gemeentelijke dienstverlening door te laten gaan. In deze uitzonderlijke tijden vragen we begrip voor gewijzigde situaties.

Op de website hebben we zo goed mogelijk geprobeerd alle informatie te bundelen. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe wijzigingen zijn.