Home/Actueel / Nieuws/   Westland steunt lokale bedrijfsleven

Westland steunt lokale bedrijfsleven

Publicatiedatum: vrijdag, 27 maart 2020

Westlandse ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. De rijksoverheid heeft maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van de crisis te beperken. Zo is er bijvoorbeeld genoemd: werktijdverkorting, uitstel van belastingen en een liquiditeitsregeling. Deze maatregelen moeten deels nog verder worden uitgewerkt. In aanvulling hierop heeft het college van BenW ook besloten tot lokale maatregelen.

Westlandse belastingmaatregelen

Het college van B&W heeft vandaag besloten om de volgende steunmaatregelen op het gebied van de gemeentelijke belastingen per direct in te voeren om zo het lokale bedrijfsleven te ondersteunen. Dit besluit is ook genomen naar aanleiding van signalen van het lokale bedrijfsleven en de brancheorganisaties. De belangrijkste ondersteuningsmaatregelen:

 1. De gemeente stopt t/m juni 2020 met het invorderen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, waarvoor de betalingsverplichting wel blijft bestaan.
 2. De invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt vooralsnog voor diezelfde periode verlaagd van 4% naar 0,01%. Een verzoek kan via Klant Contact Centrum gedaan worden.
 3. Ondernemers kunnen op schriftelijk of telefonisch verzoek voor max. 4 maanden uitstel van betaling krijgen als de totale openstaande schuld minder bedraagt dan € 20.000.
 4. Bedrijven die door de maatregelen rondom het coronavirus in liquiditeitsproblemen dreigen te komen kunnen, onder stringente voorwaarden, een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente.

Overige lokale steunmaatregelen

 1. WOZ-maatregel ODE
  Vorige week maakte Westland bekend glastuinbouwbedrijven met verschillende locaties in de gemeente onder voorwaarden toe te willen staan locaties samen te voegen tot één WOZ-object. Hierdoor hoeven deze bedrijven minder energiebelasting (ODE) te betalen aan de rijksoverheid.
 2. Bbz
  Afgelopen maandag is Westland gestart met een ‘Bbz-loket’ voor ZZP-ers en kleine ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen. Dit loket is bedoeld om versneld hulp te bieden aan deze doelgroep, in het bijzonder waar het gaat om aanvragen van ‘levensonderhoud voor zelfstandigen’ en een aangepaste lening voor ZZP-ers. Er zijn inmiddels al tientallen voorschotten uitgekeerd aan kleine ondernemers in acute nood. Dit loket is zowel telefonisch en digitaal bereikbaar.
 3. Laden en lossen
  In supermarkten is het de afgelopen tijd ongekend druk geweest. Om te zorgen dat de supermarkten voldoende bevoorraad kunnen blijven worden, worden de zogenoemde ‘venstertijden’—de tijden waarin vrachtwagens supermarkten mogen voorzien van goederen—verruimd. Supermarkten moeten hierbij de richtlijnen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) volgen. Hoewel supermarkten de taak hebben zoveel mogelijk rekening te houden met omwonenden, hoopt de gemeente op begrip als mensen op enig moment meer overlast ervaren als gevolg van de bevoorrading.

Het college heeft deze maatregelen nu met spoed getroffen en bekijkt eveneens een aantal andere opties.

Collegebrief aan ondernemers

Vandaag heeft het college van B&W een brief (pdf, 227Kb) gestuurd aan de ondernemers en ondernemersverenigingen in Westland, waarin de concrete steunmaatregelen verder worden uitgelegd.

Wethouder Albert Abee (Economie): “De wereld is getroffen door een ramp van onvoorstelbare omvang. Als gemeenten kunnen we deze pandemie niet bedwingen, maar we kunnen wel steun bieden aan onze inwoners en ondernemers. Ik besef dat onze middelen, mogelijkheden en maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen beperkt zijn, maar we doen wat we kunnen. Op dit moment is dat tempo maken en maatwerk leveren om de ernstigste nood te lenigen.”

Wethouder Van der Stee (Financiën): “Onze bedrijven en ondernemers vormen de kurk waarop onze samenleving drijft. Zij worden ongekend hard getroffen door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus. Met deze belastingvoorstellen hopen we onze bedrijven in ieder geval snel tegemoet te komen in aanvulling op de steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid.”