Home/Actueel / Nieuws/   Reconstructie Kasteelweg

Reconstructie Kasteelweg

Publicatiedatum: woensdag, 8 april 2020

Tussen 14 april en 31 mei is de Kasteelweg (tussen de Veilingweg en de Kanaalweg) in beide richtingen afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is er op de Kerklaan ook tijdelijk een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig voor de veiligheid van de bewoners en het fietsverkeer. Naar verwachting is de Kasteelweg op maandag 1 juni weer open voor doorgaand verkeer.

Omleidingen

•    Auto- en vrachtverkeer volgt een omleiding via de N223 richting Delft >A4 of richting Westerlee >Naaldwijk > N222/ De Westlandroute.
•    Fietsverkeer tussen De Lier en Naaldwijk rijdt via de Kerklaan.
•    Bestemmingsverkeer: bedrijven langs de Kasteelweg zijn bereikbaar via één zijde.
•    De kruisingen Veilingweg-Kasteelweg en Kanaalweg-Noord-Lierweg-Kasteelweg blijven bereikbaar. Alleen tijdens het aanbrengen van  asfalt bij de brug Kanaalweg-Noord-Lierweg is er geen verkeer doorgang.
•    Afsluiting Kerklaan voor autoverkeer: voor de veiligheid van fietsers en bewoners is de Kerklaan afgesloten voor auto’s en vrachtauto’s ter hoogte van de Kanaalweg.

Werkzaamheden

De Kasteelweg vormt straks samen met de Oostelijke Randweg in De Lier de verbinding tussen de Westlandroute (N222) en de Woudseweg (N223). Hiervoor moet de Kasteelweg worden aangepast.
De Kasteelweg wordt verbreed, er komt een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde en een ruiterpad aan de noordzijde. De aanleg van de Oostelijke Randweg start medio 2020 en is naar verwachting begin 2022 klaar.
Tegelijkertijd werkt Trias Westland op deze locatie aan uitbreiding van hun warmtenet.