Home/Actueel / Nieuws/   Na werkzaamheden blijft Ambachtsweg een jaar dicht

Na werkzaamheden blijft Ambachtsweg een jaar dicht

Publicatiedatum: donderdag, 25 juni 2020

In nauw overleg met de inwoners van Wateringen is besloten een proefafsluiting te doen van de Ambachtsweg voor alle doorgaand verkeer van en naar Den Haag. De route Ambachtsweg-Kerklaan-Dorpskade is ongeschikt voor de grote aantallen motorvoertuigen die de afgelopen jaren gebruik maakten van deze route. De proefafsluiting duurt een jaar en moet zorgen voor minder verkeer door Wateringen.

Verbetering verkeersveiligheid en leefbaarheid

De verwachting is dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid hierdoor verbeteren. Blijkt dit inderdaad uit de proefafsluiting, dan wordt de Ambachtsweg permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar met de auto.

Op 21 januari 2020 is de Visie Wateringen (pdf, 885 kb) goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze visie is gemaakt in samenwerking met de inwoners van Wateringen. Eén van de concrete maatregelen in de visie is deze proefafsluiting van een jaar.

Gemeente Westland is zich er van bewust dat met deze afsluiting het verkeer, wat voor het instellen van deze maatregel gebruik maakte van de Ambachtsweg, een andere route zal gaan kiezen. Door monitoring van de nieuwe situatie worden andere knelpunten inzichtelijk gemaakt en meegenomen in de evaluatie van de maatregel. Ook wordt er tijdens de proef gekeken op de hoofdontsluitingen Poeldijkseweg en Noordweg naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren.