Home/Actueel / Nieuws/   Rekenkamercommissie: inwoners en ondernemers tevreden over dienstverlening gemeente

Rekenkamercommissie: inwoners en ondernemers tevreden over dienstverlening gemeente

Publicatiedatum: vrijdag, 26 juni 2020

De Rekenkamercommissie (RKC) van gemeente Westland heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners en ondernemers bij complexe dienstverlening door de gemeente. Veel was al bekend: het aantal klanten, de doorlooptijden, het beoordelingscijfer klanttevredenheid. Echter dat is vooral de kwantitatieve informatie. In dit onderzoek is de RKC op zoek gegaan naar de kwalitatieve kant van de dienstverlening: hoe ervaren klanten met complexe vragen de verschillende onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening? Daarbij is gekeken naar casussen op drie aandachtsgebieden binnen de gemeente: het sociaal domein, vergunningverlening voor evenementen en de omgevingsvergunning.

De RKC concludeert dat Westlandse inwoners en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening die hun geboden wordt door hun gemeente. Tegelijkertijd dient het beleid geactualiseerd te worden en kan het onderliggende proces worden versterkt door betere afspraken over de verdeling van taken en bevoegdheden en het vastleggen van servicenormen.

De RKC heeft donderdag 18 juni het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Na het zomerreces volgen een presentatie aan de raadscommissie Economie, Financiën en Organisatie en een inhoudelijke bespreking van het onderzoeksrapport.