Home/Actueel / Nieuws/   Kleinschalige evenementen weer toegestaan

Kleinschalige evenementen weer toegestaan

Publicatiedatum: vrijdag, 10 juli 2020

Kleinschalige evenementen zijn in de Veiligheidsregio Haaglanden weer toegestaan. Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen is dat organisatoren zorgen dat de geldende richtlijnen van het RIVM nageleefd kunnen worden. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op- en het handhaven van de maatregelen tijdens het evenement.

De gemeente Westland hanteert de komende maanden de volgende uitgangspunten voor evenementen:

  • Evenementen die waren gepland tussen 1 juli en 1 september en zijn afgelast, gaan niet alsnog door.
  • Evenementen met een vergunning die niet zijn afgelast kunnen doorgaan, mits organisatoren zorgen dat de geldende richtlijnen van het RIVM nageleefd kunnen worden.
  • Vergunningaanvragen voor nieuwe evenementen worden getoetst aan de gemeentelijke beleidskaders, de regionale noodverordening en het landelijke integrale Covid-19
  • Kermissen kunnen – eventueel kleiner in omvang – worden vergund, mits wordt voldaan aan de geldende richtlijnen van het RIVM.
  • Bij nieuwe aanvragen hanteert de gemeente een redelijke behandelingstermijn. Aan organisatoren wordt gevraagd te zorgen voor een volledige aanvraag.
  • Voor alle evenementen geldt dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor het toezien op en het handhaven van de maatregelen tijdens het evenement.
  • Waar de regels niet worden nageleefd en de organisator geen verantwoordelijkheid neemt, zal deze hierop worden aangesproken. Bij herhaling zal aan de organisator een boete worden uitgedeeld en kan het evenement stilgelegd worden.