Home/Actueel / Nieuws/   Begroting en openbare ruimte

Begroting en openbare ruimte

Publicatiedatum: dinsdag, 3 november 2020
Infographic het ruimtelijk domein in cijfers.

Wethouder Leen Snijders over de openbare ruimte:
“De ambities zijn er, de opgaven complex”

Ruim 9000 hectare oppervlakte, 1600 kilometer riolering, 45.500 bomen en 30 miljoen kilo afval per jaar. Het zijn maar enkele cijfers over de buitenruimte in Westland. Maar als ze op een rij worden gezet, zijn het best indrukwekkende getallen. Wethouder Leen Snijders (Beheer openbare ruimte, vergunningverlening, water & groen, milieubeleid) weet er alles van. “We leggen in Westland vaak de nadruk op zaken die niet goed gaan, maar als we de cijfers zien over wat we onderhouden en verbeteren, moet ik concluderen dat er gelukkig ook héél veel goed gaat.”

Volgens de wethouder worden de opgaven voor de gemeente in de openbare ruimte de komende jaren alleen maar groter. “De ambities zijn er, maar de opgaven worden complexer.” Als voorbeeld schetst Snijders dat Westland bereikbaar moet blijven. “Dat is cruciaal voor onze economie. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om meer groen toe te voegen aan de openbare ruimte. Openbaar groen is belangrijk voor een prettig woon- en leefklimaat én het milieu. Die twee -meer asfalt en meer groen- lijken op het eerste gezicht in tegenspraak. Maar het kán wel. Het vereist alleen visie.” 

Die visie komt volgens de wethouder tot uitdrukking in de begroting 2021-2024. “Corona heeft de financiële vooruitzichten voor alle gemeenten in ons land onzeker gemaakt. In Westland hebben we in de afgelopen jaren een aardige spaarpot opgebouwd. Die maakt de gezondheidsrisico’s van deze crisis niet minder heftig, maar de economische gevolgen wel beter draagbaar. Het college van burgemeester en wethouders kiest er dan ook bewust voor om in deze onzekere tijden te investeren in de unieke kracht van de Westlandse samenleving.”

In de begroting, die in november in de gemeenteraad wordt behandeld, wordt voorgesteld 15 miljoen euro te investeren in Westland. Voor de openbare ruimte worden onder meer voorstellen gedaan om te investeren in wegen en bereikbaarheid, het versterken van de groenstructuren, de recreatieve zones en de kustbeleving en om klimaatadaptief te bouwen.

“Met die investeringen verwacht ik dat de cijfers over onze openbare ruimte alleen maar imposanter worden: meer wegen, meer bruggen en duikers, meer rioleringen, meer bomen en beplanting… We houden dit nauwgezet bij, dus volgend jaar wil ik de inwoners van Westland opnieuw inzicht geven in de cijfers voor de openbare ruimte.”

De afbeelding geeft een totaaloverzicht van het Westlandse ruimtelijk domein in cijfers. De peildatum van de cijfers is 01-01-2020.