Home/Actueel / Nieuws/   Eerst snoeien en dan bloeien

Eerst snoeien en dan bloeien

Publicatiedatum: dinsdag, 24 november 2020
Bomen en struiken

Momenteel is het volop snoeiseizoen voor het groen. Op de website van de gemeente vindt u de wijken waar wij in 2020 snoeien. Het snoeien op deze schaal met de beschikbare budgetten kan alleen machinaal. Na een snoeibeurt ziet een plantsoen er vaak kaal uit. Dat is een normaal beeld, in het voorjaar zal een plantsoen weer volop groeien.

Het gaat bij het snoeien om het dunnen van (bos)plantsoenen en het verjongen van heesters. Met het snoeien houdt de gemeente de beplanting in stand en krijgt het resterende groen de ruimte om beter te groeien. Met dit snoeionderhoud zorgen we ervoor dat het groen weer mooier uitgroeit. Of dat lukt monitoren we volgend groeiseizoen. Daar waar beplanting niet goed uitgroeit, worden vanaf het najaar in dat jaar nieuwe heesters geplant. Ook de komende maanden worden er nieuwe heesters geplant op plekken waar deze na het eerdere snoeiseizoen niet goed zijn terug gekomen.

De reeks van snoeien, onderhoud tijdens het groeiseizoen en nieuwe inplant waar nodig herhaalt zich normaal gesproken gemiddeld elke 4 jaar. Omdat we deels met een achterstand zitten met snoeien wordt tot het einde van dit jaar 60% gesnoeid, in 2021 nog eens 40%. Daarna wordt elke wijk weer gemiddeld eens in de 4 jaar gesnoeid. Dat is voldoende om het groen mooi te houden. 
Op www.gemeentewestland.nl/snoeien is de planning van het snoeien te bekijken.