Home/Actueel / Nieuws/   Geen Boomfeestdag, wel veel nieuwe bomen in Westland

Geen Boomfeestdag, wel veel nieuwe bomen in Westland

Publicatiedatum: donderdag, 19 november 2020
Wethouder Snijders plant boom

Foto: Thierry Schut

Helaas kon door alle maatregelen rondom corona geen grote viering plaatsvinden van Nationale Boomfeestdag. Op scholen besteden we rondom die dag veel aandacht aan het belang van bomen voor mensen en dieren. Samen met de basisschooljeugd planten we op de feestdag ook veel jonge bomen. Dit jaar gaat het evenement helaas niet door. Maar deze winter gaan we in gemeente Westland wel ongeveer 1000 bomen planten.

“We werken voortdurend aan een aantrekkelijke leefomgeving in Westland”, zegt wethouder Leen Snijders. “Heel bepalend daarvoor is het groen. Bomen geven schaduw, houden water vast, zorgen voor zuurstof, breken de wind, vangen veel fijnstof op en zijn belangrijk als woonplaats en voedselbron van vogels, vleermuizen en insecten. In de gemeente Westland zorgen we daarom altijd dat een of meer bomen in de buurt worden teruggeplant als een boom wordt gekapt.”

1000 bomen

Gemeente Westland plant deze winter ongeveer 600 bomen op plaatsen waar deze vervangen moeten worden. Denk daarbij aan bestaande bomen die dood zijn gegaan of bomen die ziek zijn en een gevaar voor de omgeving gaan vormen. In sommige gevallen worden er ook bomen gekapt voor bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. De wethouder licht toe: “Soms moeten er bomen gekapt worden voor de aanleg van nieuwbouwwoningen of wegen of simpelweg omdat bomen te oud en gevaarlijk worden. Zo krijg ik nu regelmatig vragen over de kap van bomen op onze sportparken. Veel sportparken zijn beplant met populieren die na vele jaren aan het aftakelen zijn. Deze bomen worden vervangen door duurzame bomen in diverse soorten.”

Verder planten we ongeveer 300 bomen ter compensatie van de bomenkap door de provincie bij de aanleg van de N213. En er worden nog eens 100 nieuwe bomen geplant bij nieuwbouwlocaties of woonwijken die gerenoveerd worden, zoals in park Strijphorst in Honselersdijk, bij de Westlandse Zoom, Woerdblok en Juliahof. Daarnaast planten we nu ook bomen en heesters aan op percelen die bij de gemeente Westland in beheer zijn gekomen, zoals op het Vlietpolderplein.

Bomen planten in de winter

In november/december zijn bomen in een ruststand en verplanten in deze periode is het beste. In januari komen de sapstromen alweer op gang. Daarom is dit de beste tijd om bomen te planten.

Snoeien bomen

Alle bomen in Westland worden regelmatig gekeurd en eens in de vier á vijf jaar gesnoeid. De snoeiwerkzaamheden vinden verspreid over het jaar plaats. De planning die hiervoor is gemaakt is te vinden op deze pagina.

Snoeien heesters

Gemeente Westland is ook rijk aan heesters binnen en buiten de bebouwde kom. Ook hiervoor zijn snoeiwerkzaamheden noodzakelijk en moeten de heesters af en toe vervangen worden. Ondanks de snoei van de afgelopen jaren is er toch een achterstand ontstaan. Een nieuwe planning moet een snoeiachterstand bij de heestervakken in de toekomst voorkomen. Dit houdt in dat we in 2,5 jaar zo nodig alle heesters in de gemeente Westland zullen snoeien. Dit jaar is 60 procent van het areaal voltooid. Daarna gaan we over op de normale cyclus waarbij elke wijk gemiddeld eens in de 4 jaar wordt gesnoeid. Voor het snoeien van rozen, vaste planten en siergrassen is er een andere planning die wordt nageleefd. Ook deze planning is terug te vinden op de site van de gemeente Westland..

“Ik hoop dat we volgend jaar weer uitgebreid Boomfeestdag kunnen vieren met de schoolgaande jeugd”, laat wethouder Snijders nog weten.