Home/Actueel / Nieuws/   Ontwerp bestemmingsplan 'De Schakel Maasdijk' ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan 'De Schakel Maasdijk' ter inzage

Publicatiedatum: woensdag, 18 november 2020

Vanaf vrijdag 13 november tot en met 24 december 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan “De Schakel Maasdijk” digitaal ter inzage. Het plan is te in te zien via ruimtelijke plannen.nl. Tot en met 24 december kunt u reageren op het plan door het indienen van een zienswijze.

Wat houdt het plan in

Het plan bepaalt uiteindelijk wat er op de locatie van de voormalige schoollocatie De Schakel aan de Kerkhoflaan 1 te Maasdijk mag worden gebouwd. Zo wordt voor de locatie onder andere aangegeven hoe hoog er gebouwd mag worden. En is in het plan te zien dat er 20 sociale huurappartementen en 6 eengezinswoningen in het middenhuur segment met eigen parkeerplaats komen. De openbare ruimte wordt door de gemeente gerealiseerd en onderhouden.

Participatieproces

In juli 2019 is tijdens een bijeenkomst de omgeving op de hoogte gebracht over de herontwikkeling van deze locatie naar woningbouw.  Woningbouw afgestemd op de specifieke woningbehoefte voor de kern Maasdijk. De uitkomsten van deze avond zijn vertaald in een plan met duidelijke randvoorwaarden en een voorkeursvariant voor het woonprogramma. In januari 2020 heeft de Raad ingestemd met deze voorwaarden. Met een openbare inschrijving voor herontwikkeling van deze locatie heeft Projectikon Ontwikkeling B.V. uit Naaldwijk het winnende plan ingediend waarin bovengenoemde voorwaarden zijn vertaald.
Om omwonenden en belanghebbenden meer informatie te geven over het plan, organiseren de gemeente en projectontwikkelaar Projectikon op 3 december 2020 een bijeenkomst. Omwonenden en direct betrokkenen ontvangen persoonlijk informatie over de vorm van deze bijeenkomst en de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden.

Vervolgproces

Na de periode van de ter inzage legging wordt het definitieve bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling van het plan. Ook kan dan de  omgevingsvergunning worden afgegeven. We hopen dat er halverwege 2021 gestart kan worden met de bouw en als alles meezit kunnen de woningen een jaar later worden opgeleverd.

Meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan De Schakel Maasdijk