Home/Actueel / Nieuws/   Coronasteun voor cultuur, jeugdverenigingen en dorps- en buurthuizen

Coronasteun voor cultuur, jeugdverenigingen en dorps- en buurthuizen

Publicatiedatum: donderdag, 17 december 2020

De gemeente Westland heeft als steuntje in de rug voor maatschappelijke organisaties die door corona(maatregelen) schade lijden drie subsidieregelingen in het leven geroepen. Culturele organisaties, jeugdorganisatie en dorps- en buurthuizen kunnen aan de hand van hun ledenaantal of omzet(derving) een bijdrage aanvragen.

Steun voor maatschappelijke organisaties

Deze maatschappelijke organisaties hebben een grote meerwaarde voor onze samenleving. Daarom heeft de rijksoverheid voor deze sectoren, die ook veel last hebben van de coronacrisis, de nodige middelen beschikbaar gesteld. Het is aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat die middelen op een goede manier bij de organisaties terecht komen. De gemeente Westland heeft daarom de drie subsidieregelingen gemaakt. Aan maatschappelijke organisaties kan een éénmalige steunbijdrage verleend worden als tegemoetkoming in gemaakte onkosten, teruglopende inkomsten en/of extra uitgaven als gevolg van covid-19.

Het gaat om de volgende subsidieregelingen:

Voor alle regelingen geldt dat de subsidie aangevraagd moet worden vóór 1 februari 2021.

De regelingen en ook de aanvragen kunt u vinden op de Subsidiepagina van de website.

Contact

Heeft u nog vragen over de regelingen of andere zaken omdat u als maatschappelijke organisatie in problemen dreigt te raken door de coronacrisis, dan kunt u een mail sturen naar SteunmaatregelenCorona@gemeentewestland.nl.