Home/Actueel / Nieuws/   Omgevingsvisie vastgesteld: zo ziet Westland er in 2030 in grote lijnen uit

Omgevingsvisie vastgesteld: zo ziet Westland er in 2030 in grote lijnen uit

Publicatiedatum: dinsdag, 29 december 2020
Infographic omgevingsvisie

Op 8 december is de Omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In de Omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is voor de toekomstige leefomgeving. De visie geeft antwoord op de vraag wat nodig is voor een sterke samenleving, een gezonde woonomgeving en een welvarende gemeente in 2030. Ook in deze nieuwe visie blijft de tuinbouw en de bedrijven daar omheen de basis van Westland. Echter we zetten in de toekomst nog meer in op een goede balans tussen ruimte voor groen, werken, wonen en recreëren. We willen namelijk een groenere, gezonde en aantrekkelijke gemeente zijn.

In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van hoe Westland eruit komt te zien in 2030. Deze zijn weergegeven in de infographic (zie afbeelding ) of in het e-magazine . Dit is een globale schets die verder wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen (nieuwe naam van de bestemmingsplannen onder de toekomstige Omgevingswet). De Omgevingsvisie geeft richting aan het ruimtelijke beleid van de gemeente, maar laat ook inwoners of ondernemers met een idee voor een initiatief zien wat er in grote lijnen mogelijk is. De hele visie is terug te vinden op www.gemeentewestland.nl/omgevingsvisie.