Home/Actueel / Nieuws/   Gemeente maakt plan over duurzaam verwarmen huizen

Gemeente maakt plan over duurzaam verwarmen huizen

Publicatiedatum: woensdag, 21 april 2021
voeten tegen verwarming

In het klimaatakkoord is besloten dat elke gemeente voor 2022 een warmtevisie moet maken. Deze warmtevisie is voor Westland een verdere uitwerking van de Westlandse Energie Opgave en de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Het concept van deze visie is nu af en te bekijken via www.gemeentewestland.nl/warmtevisie.

Kansen

De concept-Warmtevisie Westland bekijkt welke kansen er in Westland zijn om huizen en bedrijven op een duurzame wijze te verwarmen. Duurzaam betekent dat er geen fossiele brandstoffen zoals aardgas worden gebruikt. In de visie staat welke alternatieven voor aardgas er zijn voor de inwoners van Westland. Ook geven we aan in welke wijken we het eerst starten met het verder onderzoeken van de overstap naar duurzame energie.

Planning afhankelijk van financiering door Rijk

Het is ook een plan van aanpak waarin het proces staat hoe we de komende jaren verder gaan, tot 2050. Dit is een voorlopige planning. We voeren deze planning alleen uit als het Rijk ervoor zorgt dat overstappen op een alternatief voor aardgas niet te duur is voor u of voor de gemeente. We gaan pas aan de slag als het alternatief voor aardgas betaalbaar en haalbaar is.