Home/Actueel / Nieuws/   Gescheiden inzameling plastic, blik en drinkpakken (pbd) bij laagbouwwoningen Westland

Gescheiden inzameling plastic, blik en drinkpakken (pbd) bij laagbouwwoningen Westland

Publicatiedatum: vrijdag, 16 april 2021

De gemeente Westland gaat nog dit jaar verpakkingsmateriaal van plastic, blik en drinkpakken (pbd) gescheiden inzamelen bij alle laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom. Het is een belangrijke stap in de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval te verminderen: van 229 kilo per persoon in 2019 naar 170 kilo in 2022. Er zitten nog veel te veel herbruikbare grondstoffen in het restafval van Westland die nu verloren gaan in de verbrandingsoven. Apart ingezameld oud papier wordt nieuw papier, groente-, fruit- en tuinafval + etensresten wordt compost en van glas kan zelfs oneindig vaak nieuw glas gemaakt worden. Ook plastic, blik en drinkpakken zijn geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten. Bovendien kost het verbranden van afval veel geld aan verwerking en belastingen. Minder restafval is dus niet alleen goed voor het milieu, het is ook dé manier om een stijging van de kosten voor afvalverwerking te beperken.

Inwoners van laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom gaan voor het apart houden van pbd gebruik maken van speciale doorzichtige pbd-zakken die gratis verkrijgbaar zijn. De volle zakken met plastic, blik en drinkpakken kunnen eens in de 2 weken op de inzameldag opgehangen worden aan een speciale ring om een (lantaarn)paal in de straat. Ook kunnen de zakken met pbd worden weggebracht naar één van de verzamelcontainers (voor “kunststof”) die nu al door heel Westland staan. Er komen ongeveer 30 extra bovengrondse verzamelcontainers voor pbd in de gemeente.

Eerste wijk start in september

De inzameling van pbd start niet overal tegelijkertijd. In september is de eerste wijk aan de beurt. De laatste wijk start in december van dit jaar met de gescheiden inzameling van pbd. Als het pbd niet meer in de restafvalbak hoeft is deze veel minder snel vol. Vanaf het moment dat in een straat het pbd gescheiden wordt ingezameld, verandert daarom ook het inzamelschema voor de restafvalbak. In plaats van elke 2 weken wordt deze dan elke 3 weken geleegd. Mensen krijgen onder andere een brief als hun straat over gaat op de gescheiden inzameling van pbd.

Zak aan paal meest geschikte manier voor inzamelen pbd bij laagbouw in bebouwde kom

Sinds het najaar van 2020 houden bewoners van het buitengebied van Westland hun plastic, blik en drinkpakken al apart. Zij hebben hiervoor een aparte eigen pbd-bak gekregen. De inzameling van restafval is hier al naar eens in de 3 weken. Het restafval van de hoogbouw in Westland gaat naar een speciale nascheidingsinstallatie. Deze haalt zoveel mogelijk plastic, blik en drinkpakken uit het restafval zodat dit gerecycled kan worden.
Eerder heeft de gemeente een peiling gehouden onder inwoners van laagbouwwoningen in de bebouwde kom met de vraag op welke manier zij hun pbd gescheiden aan wilden bieden: Met een eigen bak, enkel verzamelcontainers of zakken aan de paal. In geen enkele wijk leverde dit een duidelijke voorkeur op. Daarom kiest de gemeente voor alle laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom nu voor inzameling met recyclebare zakken aan de paal en uitbreiding van het aantal verzamelcontainers voor pbd. Van de varianten die de gemeente uitwerkte levert dit de grootste bijdrage aan vermindering van het restafval. En in vergelijking met andere inzamelmethoden komt minder (niet-recyclebaar) afval tussen het pbd terecht. Bovendien is de investering lager dan bijvoorbeeld bij inzameling met een eigen extra bak voor ieder huis of een combinatie van eigen bakken en zakken.

Flexibel om in de toekomst over te stappen naar andere inzamelmethode

Het nascheiden van pbd uit al het restafval van Westland is op dit moment nog geen optie. In de praktijk blijkt ook dat o.a. gft + etensresten beter wordt gescheiden als mensen zelf hun pbd apart moeten houden. Er zijn nu nog onvoldoende nascheidingsinstallaties in Nederland en lang niet alle herbruikbare grondstoffen kunnen uit het restafval gehaald worden. Maar nascheidingsinstallaties worden steeds beter en kunnen ook steeds meer afval scheiden. De gemeente volgt deze ontwikkelingen op de voet. Door te kiezen voor inzameling met zakken blijft de gemeente flexibel om in de toekomst eenvoudig naar een andere inzamelmethode over te stappen.