Home/Actueel / Nieuws/   Regionale energiestrategie zet in op besparen en duurzame warmte

Regionale energiestrategie zet in op besparen en duurzame warmte

Publicatiedatum: donderdag, 8 april 2021
zonnepanelen op woningen

We hebben samen met 22 regiogemeentes een regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag (RES 1.0) gemaakt. Met deze strategie bepalen deze gemeentes, vier waterschappen en de provincie hoe ze gezamenlijk de doelen van de rijksoverheid op het gebied van klimaatverandering behalen.

In de RES 1.0 ligt de nadruk voor Westland op de winning van aardwarmte en de mogelijke ontwikkeling van een warmtenet met als bronnen restwarmte uit de haven en aardwarmte. Dit warmtenet moet het Warmte Systeem Westland worden. Daarnaast is vastgesteld dat er vooral wordt ingezet op zonne-energie op daken, maar ook op waterbassins. In Westland is er geen ruimte voor extra windmolens. De RES sluit aan op de strategie die Westland eerder vaststelde met de Westlandse Energie Opgave waarin ook de focus ligt op aardwarmte en het Warmte Systeem Westland.

Besparen en warmte

De regionale energiestrategie gaat ook over besparing van energie en warmte. Dat is namelijk de meest efficiënte optie om minder broeikasgassen uit te stoten. Het doel is hierbij om minstens 20% energie te besparen bij woningen en 30% in de glastuinbouw. De regio zet daarnaast vooral in op warmte, omdat daar de meeste potentie ligt. Er is veel restwarmte en er zijn veel mogelijke aardwarmtebronnen, terwijl er weinig ruimte is in het landschap voor bijvoorbeeld windmolens. De volledige RES 1.0 is te vinden op deze website.

Deelnemers en vervolg

De energieregio Rotterdam Den Haag bestaat uit de gemeentes Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland. Deze overheden bepalen hoe de RES wordt vertaald naar het lokale beleid. In Westland doen we dat in de Warmtevisie Westland die dit jaar wordt vastgesteld. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten voor juli 2021 over de vaststelling van deze RES 1.0.

De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Door de RES vast te stellen, onderschrijven de samenwerkende partijen zich achter de ambitie en zetten deze zich in om deze ambitie waar te maken.

Reageren

Voordat we de RES vaststellen, zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de reactie van inwoners. Mocht u willen reageren op de RES 1.0, dan kan dit via energietransitie@gemeentewestland.nl.