Home/Actueel / Nieuws/   Jaarstukken 2020 gepresenteerd: Westland sluit 2020 af met incidenteel positief resultaat

Jaarstukken 2020 gepresenteerd: Westland sluit 2020 af met incidenteel positief resultaat

Publicatiedatum: donderdag, 3 juni 2021

Op een totale begroting van € 316 miljoen sluit de gemeente Westland het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 16,498 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de jaarstukken naar de gemeenteraad gestuurd. Het positieve resultaat is incidenteel en wordt veroorzaakt door een aantal factoren: zo kon een deel van de geplande projecten niet worden uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Hiervoor wordt € 8 miljoen doorgeschoven naar komend jaar.

Wethouder Ben van der Stee (Financiën): “Het afgelopen jaar was, vanwege corona, in alle opzichten een bijzonder jaar. Ik ben er trots op dat we juist in deze tijd zijn doorgegaan met investeren in zaken die voor onze Westlandse inwoners en ondernemers van groot belang zijn. Samen met onze ambtelijke organisatie hebben we alle zeilen bijgezet om enerzijds te investeren, en anderzijds te ondersteunen en te behouden. Ook hebben we samen met onze inwoners en bedrijven stappen gezet in de ontwikkeling van de Campus en het terrein van Royal Flora Holland. Onze inspanningen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is in Westland. Dat laat onverlet dat corona nog niet het land uit is, en dat de gevolgen voor veel ondernemers en inwoners nog lang merkbaar zullen zijn. We zien dat bijvoorbeeld aan het beroep dat gedaan wordt op inkomensregelingen: zo werden er afgelopen jaar 2450 TOZO-uitkeringen verstrekt”.

Sociaal domein

Landelijk zijn er grote tekorten in het sociaal domein. Ook Westland kreeg in 2020 onvoldoende geld van de rijksoverheid voor de taken die zij moet uitvoeren. Voor jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent dit dat er het afgelopen jaar ruim € 8 miljoen uit de reserves is gehaald om ervoor te zorgen dat elke inwoner de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Wethouder Van der Stee: “We hebben alles op alles gezet om het tekort in het sociaal domein zo klein mogelijk te houden. Het stemt hoopvol dat de arbitragecommissie vorige week concludeerde dat het budget voor jeugdzorg in 2022 met 1,9 miljard euro omhoog moet. Dit is in lijn met eerdere onderzoek in opdracht van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik verwacht dan ook dat het Rijk nu snel over de brug komt”.

Reservepositie

De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2020 € 260,3 miljoen. Dit is inclusief de verwerking van het jaarrekeningresultaat over 2020. De reservepositie van de gemeente is daarmee ten opzichte van 1 januari 2020 gestegen met ca. € 8 miljoen. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de dekking van de tekorten in het sociale domein, en andere zaken waar de gemeenteraad toe heeft besloten.