Home/Actueel / Nieuws/   Subsidie ‘Senioren in coronatijd’: activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan

Subsidie ‘Senioren in coronatijd’: activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan

Publicatiedatum: woensdag, 30 juni 2021

Westlandse organisaties die activiteiten organiseren voor senioren in coronatijd of extra hulp bieden bij het tegengaan van eenzaamheid kunnen daarvoor tot 1 december 2021 subsidie aanvragen.

Eenzaamheid was al een belangrijk maatschappelijk probleem, ook in Westland, maar door de coronamaatregelen nam eenzaamheid verder toe; zeker ook bij ouderen. Familie kwam uit voorzorg niet op bezoek, allerlei activiteiten gingen langere tijd niet door en zelfs het doen van een boodschapje kon een hele onderneming zijn.

Grote gevolgen voor welzijn

De coronacrisis raakt de hele Nederlandse samenleving en heeft grote gevolgen voor het sociale en mentale welzijn. De gemeente Westland heeft van het Rijk 225.118 euro gekregen voor een sociaal noodpakket voor senioren.

Van dat bedrag stelt het college van B&W 150.000 euro beschikbaar voor de nieuwe subsidieregeling ‘Senioren in coronatijd’. Het overige bedrag (75.118 euro) gaat naar het project ‘Een tegen eenzaamheid Westland, als extra inzet voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen.

Aanvullende activiteiten

“Eenzaamheid onder ouderen is hartverscheurend, juist nu zij zich in deze tijd toch al zo kwetsbaar voelen. Er zijn ouderen die de hele dag niemand spreken. Gelukkig zijn er al veel hartverwarmende hulpacties en zijn er telefoonlijnen die een luisterend oor bieden”, zegt wethouder Piet Vreugdenhil. “Toch nodigen we organisaties in Westland beslist uit om nieuwe activiteiten te bedenken, die aanvullend zijn op wat er al is. Zo proberen we ouderen uit hun isolement te halen. Daarmee willen we inwoners aanmoedigen actief mee te doen en contact te maken met elkaar.”

Aanvragen

Organisaties en instellingen kunnen de subsidie tot 1 december 2021 aanvragen voor maximaal drie projecten. De hoogte van de subsidie is maximaal € 7.500 per activiteit. Meer informatie over de subsidieaanvraag en de voorwaarden en eisen waaraan de aanvraag moet voldoen vindt u hier.