Home/Actueel / Nieuws/   Stimuleren van positiviteit en verbinding

Stimuleren van positiviteit en verbinding

Publicatiedatum: vrijdag, 16 juli 2021

Westlanders Brigade presenteert creatieve initiatieven voor herstel welzijn en economie

De Westlanders Brigade heeft deze week haar voorstel aan het college van B&W gepresenteerd. In de afgelopen periode heeft de Westlanders Brigade met organisaties en instellingen gesproken en gekeken waar zij een bijdrage kan leveren aan een voortvarend herstel van de lokale economie en collectief welzijn in de gemeente Westland. Vooral jongeren (met psychosociale problemen), (eenzame) ouderen, ondernemers en verenigingen krijgen de nodige aandacht.  

Glenn Luisman van de Westlanders Brigade: “In ons voorstel staan ideeën als de inzet van een rondrijdende bus met activiteiten voor verschillende doelgroepen, een stimuleringsregeling voor verenigingen om afname van leden te voorkomen, het organiseren van ontmoetings-, klets- en ondernemersbanken waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan, het inzetten van de Westland-Beursvloer voor verbinding van organisaties en het mogelijk maken van kleinschalige initiatieven voor bewoners zodat het gemakkelijk is om samen iets te organiseren.”
Ook pleit de Westlanders Brigade ervoor om de communicatie rondom voorzieningen en aanpak van de coronacrisis te intensiveren.

Saamhorigheid en verbinding

De Westlanders Brigade heeft in het voorstel aan het college geprobeerd positieve ideeën aan te dragen, uiteraard in lijn met de opdracht: denk buiten de gebaande paden. De brigadeleden kijken positief naar de veerkracht van de Westlanders. “Het Westland is uitermate sterk om, op de momenten dat er nood is, voor elkaar klaar te staan. En dat in de breedste zin van het woord. Positiviteit en verbinding is dan ook het haakje waaraan we onze plannen en ideeën hebben opgehangen,” vertelt René Beukers.    

Al veel initiatieven en ideeën

Het doel van de adviezen van de Westlanders Brigade is om kansrijke, creatieve en positieve initiatieven te formuleren die de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden. Verenigingen, organisaties en de gemeente zijn ook zelf aan de slag gegaan met ideeën en oplossingen. Arthur Zuijderwijk: “De Westlanders Brigade is bewust niet op hun stoel gaan zitten. We hebben gezien dat er veel initiatieven en ideeën zijn ontstaan met oplossingen en vernieuwing waar dat kan en nodig is. Onze adviezen zijn dan ook grotendeels bevestigingen van datgene wat al in beweging is gezet.”

Volgende stap

Met het bedenken van deze creatieve oplossingen en voorstellen heeft de Westlanders Brigade de eerste stap van het werk afgerond. De volgende stap is de voorbereiding en het daadwerkelijk uitvoeren van de voorgestelde initiatieven, om zo te werken aan het herstel van de sociaal maatschappelijke en economische problemen. De brigade denkt mee en onderneemt ook zelf actie. De aandacht gaat uit naar waar de coronacrisis de grootste impact heeft en op welke wijze, door wie en hoe de initiatieven het beste kunnen worden opgepakt. Dit alles moet leiden tot een voortvarend herstel.

Initiatief van de gemeente

De gemeenteraad had het college medio maart via een motie gevraagd een crisis- en herstelteam in te richten dat adviseert over lokale kansen en maatregelen om te werken aan een voortvarend herstel van de lokale economie, leefomgeving en het collectief welzijn. Daartoe is in april de Westlanders Brigade opgericht. Burgemeester Arends belde alle leden van de Westlanders Brigade persoonlijk op met de vraag of zij ‘wilden meedoen aan de Westlandse aanpak: de mouwen opstropen en aan de slag’.   

De Westlanders Brigade bestaat uit:
•    René Beukers (Team Westland)
•    Ylona v.d. Bos (Read Shop Naaldwijk)
•    Lex v.d. Ende (initiatiefnemer Flower Boost Challenge, Van der Ende Groep)
•    Nadine Noorlander (BYNA Coffee & Conceptstore Poeldijk)
•    Arthur Zuijderwijk (Southfields, Nederlandse televisieproducent, gespecialiseerd in sportpro-ducties)
•    Glenn Luisman (evenementenorganisator)
•    Bram Geurds (Jongerenraad)
•    Lotte van Rijn (Certhon)
•    Erik Hofstede (Gemeente Westland)
•    Guido Bronkhorst (Gemeente Westland)
•    Astrid Aarts (Gemeente Westland)
•    Adjai Soodoo (Gemeente Westland)