Home/Actueel / Nieuws/   Westland schoon. We doen het gewoon

Westland schoon. We doen het gewoon

Publicatiedatum: woensdag, 7 juli 2021
wethouder Leen Snijders

Onder de noemer “Westland schoon. We doen het gewoon” zetten gemeente én Westlanders zich de komende tijd extra in voor het schoonhouden van de buitenruimte. Dat is nodig nu door de zomer mensen meer buiten zijn en daar dus ook meer afval wordt weggegooid. Wethouder Leen Snijders gaf op woensdag 7 juli de aftrap door op de markt van Naaldwijk met de medewerkers van Patijnenburg prullenbakken te legen en zwerfvuil op te ruimen. Wethouder Snijders:”Ik ben heel blij met de medewerkers van de gemeente en Patijnenburg die er voor zorgen dat Westland schoon blijft. Maar laten we er met elkaar voor zorgen dat zij er niet alleen voor staan.” De wethouder presenteerde bij de markt dan ook de nieuwe aanhanger van de gemeente met daarin alle spullen om met een groep mensen zwerfafval op te ruimen. De aanhanger kan gratis geleend worden door bijvoorbeeld een groep buurtbewoners, een bedrijf of een school voor een zwerfvuilactie in de eigen buurt. Tot slot nam de wethouder nog een kijkje bij de eerste containermatten van Westland op het Emmaplein in Naaldwijk. Deze matten geven de grond om de ondergrondse verzamelcontainers de uitstraling van een grasperkje met bloemen. Daardoor zijn mensen minder snel geneigd om afval naast de container te zetten.

Afvalbakken meer legen in en om het weekend

Meer Westlanders zijn de afgelopen tijd meer plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd) apart gaan houden van het restafval. Dat is goed, maar daardoor raken de verzamelcontainers wel sneller vol. Vanaf september starten we met het bij huis inzamelen van pbd bij alle laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom en worden extra pbd-verzamelcontainers geplaatst. Voor de komende periode heeft de gemeente afspraken met de afvalinzamelaar gemaakt om de bestaande pbd-verzamelcontainers op andere dagen of vaker te legen. Vooral op de vrijdag en maandag op de plekken waar nu al veel pbd wordt weggebracht, zoals bij winkelcentra. Zo wordt voorkomen dat de containers aan het begin of het eind van het weekend vol zitten. Medewerkers van Patijnenburg gaan ook in het weekend prullenbakken legen en zwerfvuil opruimen in de dorpen.

Afval op straat wordt snel opgeruimd

Afval naast een ondergrondse verzamelcontainer of in een overvolle prullenbak wordt voortaan sneller opgeruimd. De gemeente heeft afspraken gemaakt dat een melding tijdens kantooruren binnen 2 uur wordt afgehandeld. Is een pbd-verzamelcontainer ondanks de extra inzamelrondes van de inzamelaar toch vol? Dan wordt deze op werkdagen binnen 4 uur na een melding geleegd. Voor in de weekenden heeft de gemeente afspraken gemaakt met Patijnenburg. Meldingen worden dezelfde dag nog nagereden.

Westland schoon. Ook de Westlanders zelf doen het gewoon

Een schone woon- of werkomgeving is iets van ons allemaal. Veel Westlanders zetten zich hier al voor in. Zij ruimen bijvoorbeeld tijdens hun dagelijkse wandeling in hun eigen buurt het zwerfvuil op met een afvalknijper van de gemeente. Met een aanhangwagen vol met onder andere afvalknijpers en -zakken maakt de gemeente het nu nog makkelijker om een keer met een hele groep mensen zwerfvuil op te ruimen. Wie daar al op korte termijn mee aan de slag wil kan het beste een e-mail sturen aan gebiedsbeheer@gemeentewestland.nl. Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar inwoners en winkeliers die een verzamelcontainer willen ‘adopteren’. Deze kunnen helpen de omgeving van de verzamelcontainer schoon te houden en kunnen problemen met de container sneller doorgeven aan de gemeente.