Home/Actueel / Nieuws/   Begroting laat positieve koers 2022 zien

Begroting laat positieve koers 2022 zien

Publicatiedatum: donderdag, 30 september 2021

Vandaag levert het college van B&W een sluitende begroting aan bij de raad. Net als vorig jaar laat deze gemeente een sluitende begroting zien. Een bijzondere prestatie in tijden waar alle gemeenten onder zware financiële druk staan. Het college ziet zelfs kans om extra te investeren en het voorzieningenniveau op peil te houden. Ook laat de begroting zien dat de woonlasten minimaal stijgen in 2022.

De begroting 2022 laat een positieve koers zien, de gemeente presenteert deze begroting dan ook met gepaste trots aan de raad. Wethouder financiën, Ben van der Stee geeft aan: “Gemeenten in heel Nederland worstelen met de financiën. Dit komt doordat de overheid steeds meer taken afstoot zonder toereikende financiële compensatie, denk aan jeugdzorg. Maar ook de coronapandemie en de herstelperiode hebben een financiële impact. Het is goed te constateren dat we onder deze omstandigheden een sluitende begroting aanbieden zonder dat het de Westlander raakt in de portemonnee”.

Woonlasten stijgen minimaal, voorzieningen blijven gelijk

Wie in het Westland woont hoeft zich geen zorgen te maken om ernstige verzwaring van lasten. Alle woonlasten blijven gelijk op de inflatiecorrectie voor de OZB na. Zo blijven bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de lijkbezorgingsrechten alle drie gelijk. Het voorzieningenniveau weet de gemeente ook op peil te houden. Dat betekent dat er geen versobering ontstaat op het gebied van jeugdzorg, Wmo en uitkeringen en ook op het gebied van sport, kunst en cultuur blijft het niveau op peil.

Door met investeren

Niet alleen levert de gemeente Westland een sluitende begroting op, ook besloot het college om te blijven investeren. De ontwikkeling van sportpark De Lier en het beschikbaar stellen van extra middelen voor een Huis van de Buurt in De Noviteit zijn daar goede voorbeelden van. Maar ook de ontwikkeling van een tweede Berkenflat – een woonconcept voor ouderen – laat zien dat deze gemeente investerend de crisis uit wil en zal komen.

Aandachtspunten voor 2022

In de begroting 2022 geeft de gemeente Westland speciale aandacht aan een aantal punten. Twee van deze punten zijn het sociaal domein en wonen. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein – denk aan de gevolgen van de vergrijzing en de samenhang tussen de coronapandemie en de jeugdzorg – zorgen voor een kostenstijging van 6,4 miljoen. Daarvoor vindt de gemeente dekking in extra rijksmiddelen. Voor het realiseren van voldoende – betaalbare – woningen ziet de gemeente een risico in de huidige marktomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de gemaakte planningen uitlopen. De gemeente blijft om die reden scherp op de ontwikkelingen om het huidige woningbouwprogramma volgens afspraak uit te blijven voeren.

Omvang begroting en schuldpositie

Ondanks de huidige financiële druk blijft de omvang van de begroting 2022 met 346 miljoen ongeveer gelijk ten opzichte van de begroting 2021 – 348 miljoen. De schuldpositie van de gemeente neemt ten opzichte van de begroting 2021 af met 31 miljoen van 383 miljoen naar 352 miljoen. Een forse afname van bijna 10%.

Bekijk de begroting hier.