Home/Actueel / Nieuws/   Evenement organiseren in 2022? Dien een principeverzoek in!

Evenement organiseren in 2022? Dien een principeverzoek in!

Publicatiedatum: vrijdag, 3 september 2021
kinderen op fietsen

In verband met het coronavirus is nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden in 2022 grote evenementen kunnen plaatsvinden. Toch is het voor de gemeente van belang te weten welke grote evenementen er in 2022 gepland staan. Op basis hiervan kan in een vroeg stadium de beschikbare inzet van de hulpdiensten worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kan worden bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te borgen.

Voor evenementen met meer dan 600 bezoekers en evenementen die langer dan twee dagen duren moet vóór 1 oktober 2021 een principeverzoek bij de gemeente worden ingediend. De burgemeester bepaalt uiterlijk 1 december of een evenement op de evenementenkalender geplaatst kan worden. Een plek op de evenementenkalender wil niet automatisch zeggen dat het evenement daadwerkelijk door kan gaan. Er moet eerst nog een vergunning worden aangevraagd.

Kijk voor meer informatie op Evenementenkalender - Gemeente Westland