Home/Actueel / Nieuws/   Coronasteun voor maatschappelijke (non-profit) organisaties in Westland

Coronasteun voor maatschappelijke (non-profit) organisaties in Westland

Publicatiedatum: woensdag, 13 oktober 2021

Maatschappelijke (non-profit) organisaties, die schade lijden door corona(maatregelen), kunnen nog tot 1 november 2021 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Westland. Deze financiële steun is bedoeld voor Westlandse organisaties die hun activiteiten grotendeels uitvoeren binnen de gemeente Westland of ten behoeve van inwoners van de gemeente Westland.

De gemeente Westland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen, als steuntje in de rug voor maatschappelijke (non-profit) organisaties die door corona(maatregelen) schade lijden. Deze organisaties kunnen een compensatiebijdrage aanvragen. De regeling en het aanvraagformulier staan op de Subsidiepagina van de gemeente Westland.

Met de regeling wil het college voorkomen dat de coronacrisis leidt tot liquiditeitsproblemen, faillissement, continuïteitsproblemen of beëindiging van activiteiten.

Contact

Dreigt u als maatschappelijke organisatie in de problemen te raken door de coronacrisis? Of heeft u vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een mail naar info@gemeentewestland.nl of neem contact op met de gemeente via tel. 140174.