Home/Actueel / Nieuws/   Extra subsidie initiatieven voor ouderen in coronatijd

Extra subsidie initiatieven voor ouderen in coronatijd

Publicatiedatum: vrijdag, 29 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland heeft op 25 oktober jl. besloten 100.000 euro extra beschikbaar te stellen als aanvulling op de eerder vastgestelde Subsidieregeling Senioren in coronatijd. Omdat het subsidieplafond van 150.000 euro al is bereikt, heeft het College nu besloten om dit voor de resterende drie maanden aan te vullen.

De extra impuls is afkomstig uit de gelden die gemeenten van het Rijk ontvangen om de effecten van de coronacrisis te verkleinen. Door de crisis hebben ouderen minder contact gekregen met familie, vrienden, mantelzorgers of zorgaanbieders. Veel activiteiten en vrijwilligerswerk konden niet doorgaan. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een kwart van de inwoners zich hierdoor eenzamer is gaan voelen. Wethouder Piet Vreugdenhil: ,,Door deze subsidieregeling willen we organisaties en instellingen uitnodigen om nieuwe activiteiten te bedenken die ervoor zorgen dat ouderen elkaar weer kunnen ontmoeten en mee kunnen doen. We hebben al initiatieven kunnen faciliteren en met dit extra bedrag kunnen we nog meer doen.”

Diverse initiatieven

Met deze subsidieregeling zijn al verschillende projecten opgezet, bijvoorbeeld activiteiten ‘zonder zorgen’ voor mantelzorgers van senioren, maandelijkse koffieochtenden, een meezingconcert met een koor, spinning- en wandellessen, een breicafé, samen muziek maken in een band, jeu de boules en diverse workshops. Organisaties en instellingen die actief zijn binnen de gemeente Westland kunnen nog tot 1 december van dit jaar nieuwe verzoeken indienen.

Op de pagina subsidieregeling vindt u meer informatie.