Home/Actueel / Nieuws/   Week van de Pleegzorg in de regio Den Haag: “Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid”

Week van de Pleegzorg in de regio Den Haag: “Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid”

Publicatiedatum: dinsdag, 2 november 2021

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden, omdat het lang duurt voordat de juiste match voor een duurzamer verblijf gevonden is. Geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen.

Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Er vallen te veel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen lastig. Als die basis ontbreekt kunnen kinderen zich minder ontplooien.”

Met de oproep #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg (3 - 10 november) aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op veel plekken in het land worden monumenten en gebouwen groen verlicht. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. In de regio Den Haag wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor pleegzorg. Markante plekken gaan in het groene licht, er hangen billboards en pleegouders delen hun verhaal in de media.  Ook in Westland vragen we aandacht voor pleegzorg. Alle pleegouders binnen gemeente Westland krijgen als dank een persoonlijke videoboodschap van wethouder Vreugdenhil toegestuurd. Daarnaast roept de gemeente tijdens deze week mensen via driehoekborden op om ook pleegouder te worden.

Pleegouders nodig in Haagse regio

Binnen gemeente Westland zijn meer dan honderd pleeggezinnen en daarmee behoort Westland tot de gemeenten met de meeste pleegouders in deze regio. Toch zijn er meer pleeggezinnen nodig. In de hele regio Haaglanden is er behoefte aan 60 nieuwe pleegouders. Het liefst zo divers mogelijk, want ieder kind vraagt iets anders. Er is veel behoefte aan pleegouders die kunnen inspringen tijdens een crisissituatie en een veilige plek kunnen bieden aan een kind, zo lang als nodig is. Maar ook aan pleegouders die kinderen willen opvangen die al wat ouder zijn, vanaf een jaar of 10. Landelijk zijn er minimaal 3.500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er ruim 850 te weinig. Pleegzorg Nederland hoopt dat mensen weer vaker hun hart en huis zullen openstellen voor pleegkinderen.

Meer weten over pleegouder worden?

Neem een kijkje op https://openjewereld.nu/groenlicht/ voor meer informatie. Of meld je aan voor een webinar bij Jeugdformaat via www.wordpleegouder.nl/webinar.