Home/Actueel / Nieuws/   Aanplant nieuw groen in Naaldwijk, Kwintsheul en Poeldijk

Aanplant nieuw groen in Naaldwijk, Kwintsheul en Poeldijk

Publicatiedatum: maandag, 20 december 2021
Nieuwe bomen aan de van Luyklaan in Kwintsheul.

In het voorjaar 2021 zijn nieuwe bomen geplant langs de Monnikenlaan/Piet Struijkweg in Naaldwijk. Deze maand worden bomen aangeplant langs de van Luyklaan in Kwintsheul en aan de Arckelweg in Poeldijk. Het betreft jonge aanplant bestaande uit verschillende inheemse soorten zoals de populier, iep, meidoorn, hazelaar en wilg. Door het aanplanten van verschillende soorten wordt het groen gevarieerder en daardoor aantrekkelijker voor dieren en planten. Zo werkt de gemeente aan vergroening, meer variatie in het landschap en verbetering van de biodiversiteit.

Het planten van de bomen in Naaldwijk, Kwintsheul en Poeldijk is onderdeel van de compensatie van de kap van het bos aan het Schefferkamp in de Lier. In totaal is jong bos aangeplant ter grootte van ruim één voetbalveld waardoor de kap ruimschoots is gecompenseerd.