Home/Actueel / Nieuws/   Buslijn 31 omleiding definitief

Buslijn 31 omleiding definitief

Publicatiedatum: woensdag, 22 december 2021
kaart toont nieuwe route bus 31

Eind augustus 2021 is op verzoek van het college een tijdelijke routewijziging doorgevoerd voor buslijn 31 door de Emmastraat en de Molenweg buiten de kern van Monster. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van overlast door trillinghinder die de bewoners in hun woningen ondervinden en de verkeersonveilige situaties tussen het busverkeer en de fietsers in de kern van Monster. Deze maatregel bleek, nadat meerdere oplossingsrichtingen in beeld zijn gebracht en na overleg met de MRDH en EBS, de enige oplossingsrichting te zijn die op korte termijn doorgevoerd kan worden.

Na evaluatie blijkt nu dat de klachten en meldingen over trillinghinder en over verkeersonveilige situaties met bussen en fietsers in de kern van Monster sterk zijn afgenomen. Ook blijkt dat de langere loopafstanden die reizigers moeten afleggen vanaf het westelijke deel van Monster naar buslijn 31 geen gevolgen heeft voor het aantal reizigers op deze buslijn. Ook de buschauffeurs zijn tevreden, omdat deze route beter geschikt is voor de OV-bussen en de reistijd vrijwel gelijk is gebleven. De langere loopafstanden kunnen grotendeels ondervangen worden door alternatieven: Het is mogelijk om met een overstap te reizen met buslijn 34, of gebruik te maken van de Regiotaxi, de Heijdse Lijn, de Plusbus, de Rolbus of met de fiets te reizen. Zowel EBS, de MRDH en Metrocov geven aan zich kunnen vinden in de conclusies van deze evaluatie. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op: www.gemeentewestland.nl/openbaarvervoer/

Op grond van de resultaten van de evaluatie van de tijdelijk omleiding van buslijn 31 heeft het college besloten om deze tijdelijke route nu definitief te maken. Dit houdt dus in dat buslijn 31 definitief om de kern van Monster heen rijdt, door de Emmastraat en de Molenweg. De grote mate van overlast die de bewoners in de kern van Monster door trillingen in de woningen ondervinden wordt hiermee structureel opgelost, de verminderde bereikbaarheid blijft beperkt en deze route is toekomstbestendig.