Home/Actueel / Nieuws/   Last onder dwangsom voor bezit en handel zwaar illegaal vuurwerk

Last onder dwangsom voor bezit en handel zwaar illegaal vuurwerk

Publicatiedatum: vrijdag, 31 december 2021

Een inwoner van De Lier en een inwoner van ’s-Gravenzande hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk. Een tweede Lierenaar kreeg een last onder dwangsom voor de vermoedelijke handel in illegaal vuurwerk. 

De vondst van het vuurwerk vloeide voort uit een lopend politieonderzoek naar de handel in professioneel illegaal vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk behoorde tot de zwaarste categorieën, F3 en F4. Vuurwerk uit deze categorieën is aangewezen als professioneel vuurwerk en mag niet in het bezit zijn van particulieren. De bij de derde persoon aangetroffen hoeveelheid vuurwerk was dermate groot dat, in combinatie met de vondst van bestelformulieren, ervan kan worden uitgegaan dat er sprake was van handel in illegaal vuurwerk. In geen van de gevallen was het vuurwerk opgeslagen volgens de wettelijk voorgeschreven beveiligingsmaatregelen, waardoor er groot gevaar bestond voor omwonenden, voorbijgangers en hulpverleners die in geval van explosie en/of brand ter plaatse hadden moeten komen.   

De politie heeft het vuurwerk direct in beslag genomen en uit de woningen en garage verwijderd. Gezien de moeite die is gedaan om het vuurwerk te verwerven, wordt de kans op herhaling echter groot geacht. Daarom is voor de handel in vuurwerk een last onder dwangsom opgelegd van € 20.000. Dit bedrag moet worden betaald aan de gemeente als wordt geconstateerd dat de betrokkene opnieuw illegaal vuurwerk naar Nederland brengt, opslaat of verhandelt. De andere twee personen moeten € 1.000 betalen als blijkt dat zij opnieuw illegaal vuurwerk in bezit hebben. 

Een en ander staat los van het strafrechtelijke traject.