Home/Actueel / Nieuws/   Meer groen in Naaldwijk: Prinsenbos wordt uitgebreid

Meer groen in Naaldwijk: Prinsenbos wordt uitgebreid

Publicatiedatum: vrijdag, 17 december 2021
Het Prinsenbos in Naaldwijk.

Het natuur- en recreatiegebied Prinsenbos in Naaldwijk wordt uitgebreid. Ruim 14.000 m2 grond is door de gemeente aangekocht en wordt bij het bos en de recreatieplas betrokken. 

“Ik ben erg blij met de uitbreiding van het Prinsenbos. Met de aangekochte grond vergroten we dit belangrijke natuur- en recreatiegebied, en kunnen we in één keer meerdere verbeteringen aanpakken: meer groen, betere waterkwaliteit, ruimte voor verenigingen en een betere verkeersveiligheid.”, aldus wethouder Leen Snijders.

Meer ruimte voor natuur en recreatie

Aan de noordwestkant van het gebied wordt een perceel van 6.075 m2 volledig bij het natuurgebied gevoegd. Er komt een waterverbinding tussen de recreatieplas en de sloot aan de noordkant van het Prinsenbos waardoor het water beter doorstroomt en de waterkwaliteit in het gebied verbetert. Een oeverzwaluwwand en natuurvriendelijke oevers gaan ervoor zorgen dat kleine zoogdieren, insecten, bloemen en planten in aantal en soorten toenemen. 

In voorbereiding op het graven van de waterverbinding worden 21 bomen gekapt, het gaat hier met name om knotwilgen en populieren die aan het einde van hun levensduur zijn. Uiteraard wordt deze kap ruimschoots gecompenseerd, door de aanplant van nieuw groen waarvan tenminste 50 bomen, bij de inrichting van het gebied.

Scouting Naaldwijk en uitbreiding vleermuizenbos

Het perceel aan de zuidwestkant van het Prinsenbos biedt ruimte voor gras waar bijvoorbeeld hondentraining of bootcamp gegeven kunnen worden. Ook krijgt Scouting Naaldwijk hier een nieuw onderkomen en wordt het vleermuizenbos uitgebreid. 

Verbeterde parkeergelegenheid en verkeersveiligheid

Bij het nieuwe stuk grond aan de zuidwestkant komt een ‘groen’ parkeerterrein waarvoor natuurlijke materialen worden gebruikt. Zo wordt het parkeerterrein zo goed mogelijk ingepast in de groene omgeving. 
 
Sinds het najaar van 2019 is de verkeerssituatie bij de kruising Grote Woerdlaan/Grote Achterweg al tijdelijk aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit de evaluatie werd duidelijk dat door het afzetten van de afritten de veiligheid inderdaad is verbeterd. De tijdelijke maatregelen worden nu omgezet in definitieve maatregelen. Daarbij komen er ter plaatse van de twee oversteekplaatsen naar het Prinsenbos twee slingers in het verloop van de Grote Achterweg die ervoor zorgen dat er minder hard kan worden gereden. Ook komt er een opstelplaats voor fietsers in het midden van de rijbaan waardoor fietsers makkelijker en veiliger kunnen oversteken.

De werkzaamheden starten in januari 2022 en worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden worden voor het einde van 2022 afgerond.