Home/Actueel / Nieuws/   Prestatieafspraken met Wonen Midden-Delfland, de Wassenaarsche Bouwstichting en Staedion

Prestatieafspraken met Wonen Midden-Delfland, de Wassenaarsche Bouwstichting en Staedion

Publicatiedatum: donderdag, 9 december 2021
Prestatieafspraken worden ondertekend.

Elke vier jaar maken gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen in Westland prestatieafspraken, bijvoorbeeld over het aantal woningen dat de corporaties bouwen en over toewijzing en kwaliteit van de woningen. In december 2020 zijn prestatieafspraken met Arcade en Wonen Wateringen gemaakt. Een jaar later heeft de gemeente ook prestatieafspraken met de corporaties Wonen Midden-Delfland, de Wassenaarsche Bouwstichting en Staedion getekend. 

De woningcorporaties Wonen Midden-Delfland en de Wassenaarsche Bouwstichting hebben delen van het Vestia-bezit overgenomen en zijn sinds kort ook actief op de sociale woningmarkt in Westland. Huurders die voorheen van Vestia huurden en nu van deze corporaties kunnen er ook de komende jaren op rekenen dat de gemeente en de corporaties zich inzetten voor een betaalbare en prettige woning en woonomgeving. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn afspraken nodig. Die afspraken maakte de gemeente vorig jaar met Arcade en Wonen Wateringen. Kort na het betreden van de Westlandse woningmarkt ondertekenden Wonen Midden-Delfland en de Wassenaarsche Bouwstichting deze afspraken ook. 

De gemaakte afspraken dragen bij aan het realiseren van de ambities uit de Woonvisie. De Woonvisie werd deze zomer vastgesteld en in deze visie staan onder andere afspraken over het realiseren en behouden van voldoende sociale huurwoningen en voldoende geschikte woningen voor ouderen in Westland. 

Wethouder Ben van der Stee: “De gemeente en corporaties hebben elkaar hard nodig om de ambities te realiseren. Zo kunnen jongeren nu vaak moeilijk een woning vinden en voor senioren is verhuizen ook niet altijd aantrekkelijk, daar helpen de prestatieafspraken bij. Er ligt een enorme opgave die van alle partijen creativiteit vraagt. Ik ben daarom blij dat we gezamenlijk aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn thuis kan vinden.” 

Staedion is nu nog onbekend in Westland, maar zal over een paar jaar ook sociale huurwoningen verhuren in Westland. Van der Stee: “We kijken graag vooruit en daarom maken we nu met Staedion ook prestatieafspraken over dit toekomstig bezit.”

De belangrijkste prestatieafspraken op een rij: 

  • om voldoende sociale huurwoningen te kunnen bouwen, betaalbaar te houden en beschikbaar voor de doelgroepen van sociale huur, spreken we af dat woningcorporaties de voorkeur genieten bij de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen
  • er worden tot 2030 minstens 1.800 huurwoningen bijgebouwd. Deze komen bovenop de 11.000 corporatiewoningen die er nu al zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de vraag van senioren en starters
  • corporaties verhuren jaarlijks maximaal dertig procent van de vrijkomende woningen aan niet-reguliere woningzoekenden, zoals statushouders, woningzoekenden met een urgente status en speciale doelgroepen. Hierdoor blijven er voldoende woningen over voor woningzoekenden zonder speciale status
  • corporaties maken volledig gebruik van de mogelijkheden die de regio biedt om personen die sociaal en economisch aan Westland gebonden zijn te huisvesten
  • de gemeente werkt samen met de corporaties aan het verminderen van het aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstanden. Zo gaan gemeente en corporaties beter gegevens met elkaar delen waardoor huurachterstanden sneller zichtbaar worden en tijdig hulp kan worden geboden