Home/Actueel / Nieuws/   Aangepast ontwerp Herenstraat - Oosteinde in Wateringen

Aangepast ontwerp Herenstraat - Oosteinde in Wateringen

Publicatiedatum: maandag, 31 januari 2022

Vorig jaar zijn plannen ontwikkeld voor verbetering van de verkeerssituatie Herenstraat-Oosteinde in Wateringen. Dit is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland. Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties, o.a. ter hoogte van de kruising Herenstraat/Kwaklaan.

We gaan deze situatie verbeteren. Behalve het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van de kans op wateroverlast, is er bij deze reconstructie ook aandacht voor o.a. parkeren, openbare verlichting, straatmeubilair en groenvoorzieningen. In het najaar van 2021 zijn de bewoners betrokken bij de planvorming tijdens twee inloopmomenten en via de website.

We ontvingen veel reacties die ons een beter beeld van de zorgen en ideeën die leven bij inwoners en ondernemers. De meeste reacties gingen over de verkeersveiligheid bij de kruising Herenstraat/Kwaklaan, de hoge snelheid van het verkeer, de conditie en breedte van de trottoirs en de bereikbaarheid van het winkelgedeelte van de Herenstraat.

Op  basis van de reacties hebben wij, waar mogelijk, het ontwerp aangepast.  Dit ontwerp staat nu op de projectpagina en daar is te lezen welke werkzaamheden worden uitgevoerd: www.gemeentewestland.nl/herenstraat-oosteinde

De uitvoering van de werkzaamheden start in het najaar van 2022.