Home/Actueel / Nieuws/   Dorps- en buurthuizen krijgen financiële steun

Dorps- en buurthuizen krijgen financiële steun

Publicatiedatum: dinsdag, 15 februari 2022
bingo in wijkcentrum

De corona-maatregelen hebben veel effect op de samenleving. Ook de dorps- en buurthuizen merken de gevolgen. Zij konden tijdens de lockdowns beperkt of zelf helemaal niet open. Er waren langere tijd geen activiteiten mogelijk. En dat heeft financiële gevolgen.

De gemeente Westland gaat deze dorps- en buurthuizen steunen. Er is een subsidie beschikbaar om eenmalig ondersteuning te bieden in het financiële verlies over het jaar 2021. Dit is dan verlies te wijten aan de gevolgen van de Corona pandemie.

De volledige subsidieregeling ‘compensatie dorps- en buurthuizen covid-19 Westland 2021’ is te vinden op deze pagina. Hier staat ook beschreven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Aanvragen moeten vóór 1 mei 2022 zijn ingediend via dit formulier.