Home/Actueel / Nieuws/   De drie hoofdpunten van Wethouder Barend Rombout

De drie hoofdpunten van Wethouder Barend Rombout

Publicatiedatum: woensdag, 13 juli 2022

“Meer woningen voor jongeren en ouderen”

Senioren kunnen goed en fijn lang thuis blijven wonen, Westlanders krijgen kans om te werken aan een gezonde leefstijl en de dienstverlening binnen het Sociaal Domein verbeteren. Dat zijn drie hoofdpunten van wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) waar hij voor aan het werk gaat. Met een reeks van interviews maakte u de afgelopen weken kennis met de leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Dit is het laatste interview uit de serie, op gemeentewestland.nl/college kunt u deze allemaal teruglezen.

Barend Rombout (64) is een geboren en getogen Westlander die in Maasdijk woont. Hij heeft bij de politie gewerkt en bij een gemeente. Daarna was hij ondernemer tot hij directeur binnen Gemeente Westland werd, waar hij nu dus wethouder is. Hij is verantwoordelijk voor de onderwerpen zorg, welzijn, cultuur, volkshuisvesting en dienstverlening.

Gezond leven

“Bij de jeugdzorg wil ik kijken hoe we kunnen voorkomen dat jongeren hierin terechtkomen. We moeten ervoor gaan zorgen dat het beter met ze gaat. Dat kan onder meer door gezondheidsprogramma’s voor kinderen en aanpassen van de leefstijl van veel jongeren. Alcohol bijvoorbeeld is slecht voor ze en dat wil ik bespreekbaar maken. Bijna niemand vindt roken nog normaal. Met alcohol moet het dezelfde kant op gaan”, aldus Barend Rombout.

Voor ouderen wil hij beweegprogramma’s ontwikkelen en gezond eten promoten: “Gezonde ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen, met die programma’s kan je bijdragen aan hun levensgeluk.”

Huisvesting

Een ander punt is huisvesting voor ouderen en jongeren. “Jongeren moeten hier een huis kunnen vinden, zodat de dorpen levensvatbaar blijven en niet vergrijzen. Door bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor jongeren en ouderen te bouwen kan je de woningmarkt in beweging krijgen. We willen dat ook ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen, ook als ze dat niet meer zelfstandig kunnen doen.”

Als gemeente zijn we nu plannen aan het maken waarin staat hoe we het gaan doen. Het zijn natuurlijk geen plannen voor vier jaar, we hebben meer tijd nodig om dit te kunnen bereiken”, aldus Barend Rombout.

“Waar we op korte termijn wel resultaten kunnen laten zien, is bij het verbeteren van onze dienstverlening. Inwoners die ons bellen of mailen, moeten snel een antwoord op hun vraag krijgen. Later krijgen mensen die ons bellen of een aanvraag indienen de mogelijkheid om de voortgang van hun vraag op internet te volgen.”