Home/Actueel / Nieuws/   Nieuwbouw op grond voormalig gemeentekantoor Monster dichterbij

Nieuwbouw op grond voormalig gemeentekantoor Monster dichterbij

Publicatiedatum: vrijdag, 8 juli 2022
foto ondertekening

Donderdagmiddag 7 juli 2022 ondertekenden Michiel Ferwerda, wethouder gebiedsontwikkeling en Wilfried Stribos, directeur-bestuurder a.i. woningcorporatie Arcade, de koop- en realisatieovereenkomst voor de nieuwbouw van een appartementencomplex op de locatie van het voormalige gemeentekantoor in Monster. In de ondertekende overeenkomst staan afspraken over de randvoorwaarden voor realisatie van woningbouw op dit perceel.

Wethouder Ferwerda is blij met deze volgende stap. “Met de ondertekening van deze overeenkomst komt realisatie van woningbouw op deze plek aan de Choorstraat echt in zicht”. Op het perceel bouwt Arcade een appartementengebouw voor 39 huurappartementen met parkeergelegenheid op eigen terrein.

Wilfried Stribos, directeur-bestuurder a.i. bij Arcade, is het eens met de uitspraak van de wethouder. “Met deze woningen komen er weer betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen voor starters en senioren. Zo leveren wij een bijdrage aan betaalbare huurwoningen in Westland”.

Bijdrage aan de Westlandse woonopgave

In Monster is behoefte aan betaalbare woningen, woningen voor ouderen en jongeren en woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Dit nieuwe appartementencomplex aan de Choorstraat met betaalbare huurwoningen voor senioren en starters levert hier een mooie bijdrage aan.

Planning

Voordat de eerste schop de grond in kan, moet Arcade de definitieve plannen verder uitwerken. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2022 ter inzage wordt gelegd. Voor direct omwonenden en betrokkenen organiseert de gemeente in die periode een inloopbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst is het ontwerp bestemmingsplan in te zien en is er gelegenheid om vragen te stellen.