Home/Actueel / Nieuws/   Evenement organiseren in 2023? Dien een principeverzoek in!

Evenement organiseren in 2023? Dien een principeverzoek in!

Publicatiedatum: dinsdag, 6 september 2022
foto van een feestje

Organiseert u in 2023 een groot evenement? Dien dan vóór 1 oktober 2022 een principeverzoek in voor de evenementenkalender. Op basis hiervan kan in een vroeg stadium de beschikbare inzet van de hulpdiensten worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kan worden bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te borgen.

Voor evenementen met meer dan 600 bezoekers en evenementen die langer dan twee dagen duren moet vóór 1 oktober 2022 een principeverzoek bij de gemeente worden ingediend. De burgemeester bepaalt uiterlijk 1 december of een evenement op de evenementenkalender geplaatst kan worden.

Een plek op de evenementenkalender wil niet automatisch zeggen dat het evenement daadwerkelijk door kan gaan. Er moet eerst nog een vergunningaanvraag bij de gemeente worden ingediend. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de vergunning worden verleend.  

Kijk hier voor meer informatie.