Home/Actueel / Nieuws/   Gemeente organiseert dialoogavond

Gemeente organiseert dialoogavond

Publicatiedatum: donderdag, 27 oktober 2022

In gesprek  over de veranderende samenleving

De samenleving is in verandering en de vele ontwikkelingen in ons land en de wereld er omheen leiden bij veel mensen tot onzekerheid en ongenoegen. Op initiatief van burgemeester Arends organiseert de gemeente Westland daarover op woensdag 16 november 2022 een dialoogavond. Tijdens deze avond kunnen inwoners van de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de zorgen die zij hebben en over mogelijke oplossingen.  

De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingstromen binnen Europa, de prijzen voor energie en de recordinflatie, de schaarste van woningen, maar ook de effecten van klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de coronapandemie; er speelt heel veel. Ook internet en social media hebben impact op de samenleving. Logisch dat er bij inwoners grote zorgen zijn, die soms leiden tot felle discussies en een afnemend vertrouwen in de overheid.

Juist in een tijd als deze is het van groot belang met elkaar in gesprek te gaan,” vindt burgemeester Arends. “Naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven om zorgen en mogelijke oplossingen te delen, vormen de basis voor begrip over en weer. Deze avond biedt daar de gelegenheid voor.

Tijdens de bijeenkomst gaan Westlanders met elkaar in gesprek. Het is de bedoeling een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving te ontvangen. De opbrengst van de avond wordt met alle aanwezigen gedeeld en aan de burgemeester voorgelegd, die de uitkomsten zorgvuldig gaat bestuderen.

Aanmelden

De dialoogavond begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en vindt plaats in het World Horti Center (Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk). De verwachte eindtijd is 22.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door vóór 10 november een mail te sturen aan secretariaatburgemeester@gemeentewestland.nl.

De gemeente ontvangt graag de voor- en achternaam van de inwoner. Gezien het beperkt aantal plaatsen op de locatie, krijgt u bericht of de aanmelding definitief is. Mocht het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plekken overstijgen, dan zal worden overwogen een tweede dialoogavond te organiseren.