Home/Actueel / Nieuws/   Westlandse woningmarkt gaat van het slot

Westlandse woningmarkt gaat van het slot

Publicatiedatum: dinsdag, 8 november 2022

Westland gaat versneld 1500 woningen bouwen voor jongeren en starters

illustratie van de nieuwe flexroute

De gemeente Westland gaat vanaf begin 2023 versneld 1500 betaalbare woningen bouwen voor onder andere jongeren en starters. Westland heeft samen met de provincie Zuid-Holland een intentieovereenkomst opgesteld en deze is op dinsdag 8 november ondertekend door wethouder Michiel Ferwerda en Anne Koning, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met een adhesieverklaring steun verklaard aan deze gezamenlijke afspraak tussen de provincie en Westland.

Met deze afspraak gaat het college van B&W verder dan de 500 gewenste starterswoningen uit het collegewerkprogramma. Het gaat om betaalbare flexwoningen en betaalbare permanente woningen buiten het Bestaand Stads- en Dorpsgebied. Een aantal locaties is door de provincie in principe akkoord bevonden; een aantal andere locaties worden op dit moment concreet besproken. Een zorgvuldig proces is cruciaal, en daarom zal het college van B&W zodra dit kan per keer een locatie bekendmaken.

Westlandse Flexroute

De afspraak met de provincie is onderdeel van de Westlandse Flexroute (zie plaatje hieronder). De Flexroute haalt de Westlandse woningmarkt van het slot en zorgt dat Westlanders meer perspectief krijgen op een woning. Het Fletcher hotel in Naaldwijk speelt een belangrijke rol in de Flexroute. Doordat de gemeente het hotel huurt, is er altijd onderdak voor Westlanders die met spoed hun huis uit moeten en tijdelijk een onderkomen zoeken. Datzelfde geldt voor een beperkte groep Oekraïense vluchtelingen in het geval de toestroom van vluchtelingen naar Westland toeneemt.

Statushouders

Westland gaat vanaf 10 november een groep van de toch al aan Westland toegewezen statushouders van 2023 huisvesten in het hotel en verlicht daarmee direct de vastgelopen asielketen. Vanaf dag één vindt een warm, intensief en integraal inburgeringstraject plaats in het hotel zodat deze mensen goed begeleid op een volwaardige manier kunnen meedoen in onze samenleving. De statushouders verhuizen op termijn ook door naar een flexwoning en uiteindelijk naar een permanente woning. Dit is een roulerende en structurele werkwijze waardoor Westland elk jaar haar wettelijke taakstelling behaalt. Dat statushouders vanaf nu bij elkaar in het hotel een eerste start maken, betekent dat er meer sociale woningvoorraad beschikbaar komt voor Westlandse woningzoekenden.