Overbodige fietspadpaaltjes verwijderen op 180 locaties

In Westland worden op 180 locaties overbodige paaltjes bij fietspaden weggehaald. Fietspadpaaltjes zijn een risico voor fietsers en bromfietsers en worden daarom vanaf maandag 23 oktober op onnodige plekken verwijderd. Het is een van de acties van de gemeente om de fietsveiligheid in Westland te verbeteren.

De rood-witte paaltjes staan op fietspaden om te voorkomen dat auto’s het fietspad oprijden. Het nadeel van fietspadpaaltjes is dat (snor)fietsers er soms tegenaan rijden en hierbij gewond kunnen raken. Daarbij is de kans op een ongeluk dat veroorzaakt wordt door een paaltje veel groter dan door een auto die het fietspad oprijdt. Daarom worden alle onnodige fietspadpaaltjes weggehaald. Hiermee wordt het risico op eenzijdige fietsongevallen enorm verlaagd en de fietsveiligheid verbeterd.

Ribbelmarkering

Op sommige locaties moeten de fietspadpaaltjes behouden blijven. Omdat het fietspad anders een te aantrekkelijke sluiproute is voor autoverkeer. Deze paaltjes worden op een aantal plekken verplaatst of vervangen door nieuwe, zodat ze beter zichtbaar zijn. Op 100 locaties wordt rondom de paaltjes witte ribbelmarkering aangebracht. De markering waarschuwt (brom)fietsers voor een naderend paaltje. Tot slot worden op 24 locaties in de gemeente borden bij de fietspaden waar nodig vervangen of weggehaald.

Verbeteren verkeersveiligheid Westland

Het verwijderen van de fietspadpaaltjes is een van de manieren om de verkeersveiligheid in Westland te verbeteren. Verder werkt Westland aan veilige school-thuisroutes, fietspaden, verkeerswegen en kruisingen. Dit jaar wordt de schoolroute op de Korte Kruisweg in Maasdijk opgeknapt. Daarnaast wordt ingezet op goede bewegwijzering en het geven van voorlichting aan jongeren over veiligheid in het verkeer.