Overhandiging Ontwikkelperspectief toekomstbestendige Broekpolder

Gisteren is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de Broekpolder in Westland! Namens Coöperatie Broekpolder2040 heeft voorzitter Erik Persoon het Ontwikkelperspectief, dat is een visie op de toekomst, voor het gebied overhandigd aan de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Al deze partijen willen van de Broekpolder een glastuinbouwgebied maken dat klaar is voor de toekomst. Duurzaamheid is belangrijk, goede bereikbaarheid, voldoende mogelijkheden voor ondernemers, maar ook een prettige leefomgeving voor bewoners.

Het gebied heeft een lange geschiedenis en daarom was Het Westlands Museum, in de Broekpolder, de plaats waar de toekomstvisie werd aangeboden. In het project Broekpolder2040 werken ondernemers en huiseigenaren nauw samen. ‘Wij nemen zelf het voortouw bij de ontwikkeling, in nauwe samenwerking met overheidsinstanties. Iedereen mag meedenken en meedoen is dan ook het motto van de coöperatie Broekpolder 2040’, zo stelt Persoon.

Mooie mijlpaal

De overhandiging van het Ontwikkelperspectief  is een mooie mijlpaal voor de ondernemers en bewoners van de Broekpolder. Op deze manier zetten we een belangrijke stap naar een duurzame toekomst, waarbij deze samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overheden een voorbeeld is voor soortgelijke projecten in Nederland. Wethouder Peter Valstar, die namens de gemeente Westland glastuinbouw in zijn portefeuille heeft is zeer tevreden met dit project: ‘De Broekpolder laat zien echt stappen te willen zetten om met elkaar te werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied. Dat vraagt om duidelijke keuzes waar we de komende periode verder over zullen spreken. Mijn waardering is groot voor alle bewoners en ondernemers die de afgelopen periode intensief hebben gewerkt aan het Ontwikkelperspectiefvoor de Broekpolder.’

Volgende stap

De volgende stap komt nu snel dichterbij. Erik Persoon: ‘Ik ben heel tevreden met dit intensieve proces met al mijn buren in de polder. En zeer benieuwd naar het vervolg: de gemeenteraad gaat de visie nu behandelen. Daarbij wordt ook goed gekeken naar wat de plannen gaan kosten en wat het oplevert.

Over de Broekpolder

De Westlandse Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied. De polder is begrensd door de Middel Broekweg, Wippolderlaan, de Veilingroute N222 en Kwintsheul. Broekpolder is een gebied van 600 hectare, met ruim 100 tuinbouwondernemers, 400 huishoudens en beschikt inmiddels over een 3-tal aardwarmtebronnen. De polder heeft daarom grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden.

Lees hier meer over de Broekpolder.